Znovuotvorenie škôl a škôlok slovami starostu

Znovuotvorenie škôl a škôlok Vážení rodičia, po mnohých diskusiách so všetkými zúčastnenými stranami, som sa rozhodol vyjsť v ústrety všetkým rodičom a deťom, ktorých potrebám plne rozumiem a od 8.2. preto otvárame MŠ a prvý stupeň ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na druhej strane však chápem aj obavám našich pedagógov, ktorí budú bez zaočkovania vystavení Prečítať viac o Znovuotvorenie škôl a škôlok slovami starostu[…]

ŠINTER liga sa mení na ŠINTER e-ligu a začína už 1.2.

Milé žiačky, milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy, v tomto školskom roku mali deti zo ŠINTER tímu Biskupická PANTHERS reprezentovať ZŠ Biskupická v ŠINTER lige. Bohužiaľ, zo známych dôvodov bola súťaž ako aj všetky krúžky s ňou spojené od októbra dlhodobo prerušené. V spolupráci s organizátormi projektu a ostatnými partnerskými školami sme ale pripravili Prečítať viac o ŠINTER liga sa mení na ŠINTER e-ligu a začína už 1.2.[…]

Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok

Elektronický výpis známok resp. slovného hodnotenia svojho dieťaťa za I. polrok dostal 29. januára 2021 každý rodič, ktorý má vytvorené rodičovské konto na EduPage, do svojej EduPage schránky.  Prosíme rodičov, aby prijatie výpisu vo svojom konte potvrdili stlačením tlačidla PODPÍSAŤ. Žiak výpis vidí aj vo svojom žiackom konte, tu však nemá tlačidlo PODPÍSAŤ. Toto tlačidlo sa Prečítať viac o Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok[…]

Dištančná forma vzdelávania pokračuje do konca januára

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia), milí žiaci! Oznamujeme Vám, že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8. 1. 2021, ktorým  mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení a tak v týždni od 25. 1. do 29. 1. sa školy neotvárajú a pokračujeme i naďalej v dištančnom vzdelávaní na prvom aj druhom stupni. Rozvrhy Prečítať viac o Dištančná forma vzdelávania pokračuje do konca januára[…]

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

Vážení rodičia, situácia ohľadom šírenia Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna a napriek snahe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Naďalej teda platí rozhodnutie ministra školstva z 8. januára 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku  školských zariadení. Prečítať viac o Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň[…]

Projekt NEBUĎ OTROK DROG

Pozrite si relácie „Opýtaj sa hviezdy“ s Matejom Tóthom, Viktorom Vinczem, Ondrejom Kandráčom a ďalšími zaujímavými osobnosťami. Relácie vznikli ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020. Dozviete sa: Aké sú príčiny závislostí? Dá sa Prečítať viac o Projekt NEBUĎ OTROK DROG[…]

Novoročné predsavzatia pre deti, dospievajúcich a ich rodičov

Ako si dobre stanoviť novoročné predsavzatia pre celú rodinu? Začiatok nového roka je skvelým obdobím, kedy vašim deťom môžete pomôcť zamerať sa na formovanie správnych návykov a realistickom stanovení cieľov. No novoročné predsavzatia neplatia len pre deti. Naučiť sa pracovať na udržateľných pozitívnych zmenách je základnou životnou zručnosťou, ktorá prospieva ľuďom všetkých vekových skupín, od Prečítať viac o Novoročné predsavzatia pre deti, dospievajúcich a ich rodičov[…]

PRÍSNY ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A HYGIENICKÉ OPATRENIA od 1. januára 2021

Od 1. januára 2021 v čase od 05:00 hod. platí prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek! Podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021 Prečítať viac o PRÍSNY ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A HYGIENICKÉ OPATRENIA od 1. januára 2021[…]

Santabus

Aj napriek momentálnej situácií, rôznym zákazom a bezpečnostným opatreniam  sa na Miestnom úrade Podunajské Biskupice rozhodli potešiť malých Biskupičanov a tak v dňoch 7.12.2020 na parkovisku na Uzbeckej ulici (pri hlavnej ceste) a 8.12.2020 na parkovisku na Trojičnom námestí pred MiÚ zavíta o 18.00 h Mikuláš so svojimi pomocníkmi, s ktorými dorazí do Podunajských Biskupíc na Prečítať viac o Santabus[…]

Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove vzdelávania na základných školách

Vedenie ZŠ Biskupická 21 oznamuje svojim žiakom a ich rodičom (zákonným  zástupcom), že žiaci 1. – 4. ročníka budú pokračovať vo vzdelávaní prezenčnou formou (chodia do školy) podľa upraveného rozvrhu hodín. Zmeny týkajúce sa rozvrhu hodín vždy včas oznámi triedny učiteľ zákonnému zástupcovi žiaka. Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa pokynov Prečítať viac o Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove vzdelávania na základných školách[…]

Mikulášku, dobrý strýčku

Aj na našu školu zavítal Mikuláš  … a nebol sám. Mal pomocníka priamo z neba – bol to anjelik. No nechýbal pri ňom ani čert. Všetci traja vstupovali do tried postupne. S veľkým buchotom a blekotom vchádzal ako prvý čert. Keďže tu nenašiel zlé deti, zablekotal a nahnevane odišiel. Potom prichádzal Mikuláš a anjel s dobrotami. Deti im pekne zarecitovali básničku Prečítať viac o Mikulášku, dobrý strýčku[…]