12. apríla 2020

Školský klub – Hodinka z triedy bez kriedy

Školský klub – Hodinka z triedy bez kriedy je interaktívna relácia určená školákom na 1. a 2. stupni ZŠ. Zábavnou formou sa v nej dozvedia množstvo nových poznatkov. Môžu sa zapájať do úloh – kresliť, vytvárať rôzne modely z vecí, ktoré majú doma, prípadne odpovedať na zábavné otázky. Školský klub vysiela Dvojkakaždý pracovný deň od 9:15.

Na webstránke www.skolskyklub.net nájdete nielen archívne informácie, ale aj témy nasledujúcich relácií. Môžete si vopred zistiť, aké pomôcky budú deti ďalšie dni potrebovať. Taktiež sa dozviete viac o metodike prezentovaného vyučovania. Okrem toho nájdete na stránke množstvo fotografií prác, ktoré do relácie zasielajú deti.