28. marca 2017

Krimichémia

Stredná odborná škola chemická Bratislava, s podporou spoločnosti Slovnaft a.s. vyhlásila 8. ročník súťaže KRIMICHÉMIA, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Súťaž je koncipovaná tak, aby záujemcom o prírodné vedy priniesla radosť z objavovania a riešenia kriminálneho prípadu. Prípad „SYNTHONAFT“ riešia pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Kališovej – žiačky K. Antalová 8. A ako kriminalista, a M. Žilineková 8. A ako špecialista.

Úlohou kriminalistického tímu je zistiť skutočnosti objasňujúce výbuch potrubia v závode Light Petrol a.s. a súčasne zistiť stupeň zavinenia jednotlivých aktérov prípadu.

14. marca 2017 sa tím zoznámil s prípadom v priestoroch SOŠCH vo Vlčom Hrdle. Boli predstavení hlavní protagonisti a v závere premietnuté krátke video navodzujúce atmosféru výbuchu.

10. apríla 2017 budú kriminalisti na špičkovom chemickom pracovisku analyzovať vzorky, ktoré boli odobraté bezprostredne po nešťastnej udalosti.

22. mája 2017  sa uskutoční súdne pojednávanie, kde jednotlivé tímy vo svojich prezentáciách odôvodnia, ako a prečo došlo k výbuchu a zároveň poukážu na mieru zavinenia niektorých podozrivých.

Na 26. mája 2017 boli pozvaní všetci krimichemici na exkurziu do objektu petrochemického závodu Slovnaft, aby sa na vlastné oči presvedčili, ako sa ropa spracúva na rôzne produkty.