3. marca 2023

Testovanie 9

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch 20. a 21. marca 2024 (streda, štvrtok). 

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

Testovania 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

20. marca 2024 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra a na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.

21. marca 2024 sa Testovanie 9 uskutoční iba na školách s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 04. a 05. apríla 2024 (štvrtok a piatok).

Organizáciu externého testovania žiakov upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Testovanie 9 zabezpečuje NIVaM.