16. marca 2017

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta Horváthová

riaditeľka školy
horvathova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Želmíra Urminská

zástupkyňa školy
urminska@zsbiskupicka.sk

Monika Turi Nagyová

tajomníčka školy
turinagyova@zsbiskupicka.sk

Odborní zamestnanci

príjmeme do zamestnania!

školský špeciálny pedagóg
Konzultačné hodiny:
Streda, Štvrtok (12:00–12:45)
@zsbiskupicka.sk

Mgr. Kristína Skočíková

školská špeciálna pedagogička
Konzultačné hodiny:
Utorok, Streda (07:00–07:45)
skocikova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová

školská psychologička
Konzultačné hodiny:
Pondelok (08:00–09:00)
zimova@zsbiskupicka.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Daniela Kališová

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (13:00 – 15:00)
kalisova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Jana Macháčková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (13:00 – 14:00)
machackova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Erik Mrižo

Konzultačné hodiny:
Utorok (12:50 – 13:50)
mrizo@zsbiskupicka.sk

Mgr. Mariana Mrlian Kičáková

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (12:00–12:45)
mrliankicakova@zsbiskupicka.sk

Ing. Zuzana Kudličková

Konzultačné hodiny:
Utorok (13:40 – 14:30)
kudlickovaz@zsbiskupicka.sk

Ing. Mária Kudličková

Konzultačné hodiny:
Utorok (13:40 – 14:30)
kudlickovam@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Uhrecká

Konzultačné hodiny:
Streda (13:00 – 14:00)
uhrecka@zsbiskupicka.sk

Mgr. Daniela Roháčková

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (13:00 – 14:00)
rohackova@zsbiskupicka.sk

Ing. Tatiana Spišáková

Konzultačné hodiny:
Utorok (14:00 – 15:00)
spisakova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Daniela Marcinová

Konzultačné hodiny:
Pondelok (13:00 – 14:00)
marcinova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Júlia Opálková

výchovná poradkyňa
Konzultačné hodiny:
Štvrtok (11:00 – 12:00)
opalkova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Magdaléna Kováčová

Konzultačné hodiny:
Piatok (12:00 – 13:00)
kovacova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Martin Cifrík

Asistent učiteľa
Konzultačné hodiny sú
podľa individuálnej dohody.
cifrik@zsbiskupicka.sk

príjmeme do zamestnania!

Asistent učiteľa
Konzultačné hodiny sú
podľa individuálnej dohody.
@zsbiskupicka.sk

Dagmar Danielová

vychovávateľka
danielova@zsbiskupicka.sk
 

Školská jedáleň

Iveta Straková

Ján Mészáros

hlavný kuchár

Anna Rigová

kuchárka

Vilma Volentičová

kuchárka

Správni zamestnanci

Róbert Špalek

školník

Božena Špaleková

upratovačka

Rozália Gašparová

upratovačka

Vilma Volentičová

upratovačka