16. marca 2017

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta Horváthová

riaditeľka školy
horvathova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Želmíra Gajarová

zástupkyňa školy
gajarova@zsbiskupicka.sk

Monika Turi Nagyová

tajomníčka školy
turinagyova@zsbiskupicka.sk

Odborní zamestnanci

 

Mgr. Kristína Skočíková

školská špeciálna pedagogička
Konzultačné hodiny:
Piatok (12:40 – 13:35)
kristina.skocikova@gmail.com

Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová

školská psychologička
Konzultačné hodiny:
Pondelok (08:00 – 09:00)
zimova@zsbiskupicka.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Ľubica Laczková

Konzultačné hodiny:
Streda (12:00 – 13:00)
laczkova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Jana Macháčková

Konzultačné hodiny:
Streda (08:55 – 09:40)
machackova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Erik Mrižo

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (11:55 – 12:55)
mrizo@zsbiskupicka.sk

Mgr. Mariana Mrlian Kičáková

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (08:00 – 08:45)
marianamrlian@centrum.sk

Mgr. Elena Paľušová

Konzultačné hodiny:
Streda (12:00 – 13:00)
palusova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Dana Berčíková Demeterová

Konzultačné hodiny:
Utorok (12:00 – 13:00)
ddbercikova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Uhrecká

Konzultačné hodiny:
Piatok (08:55 – 09:40)
tatiana.uhrecka@gmail.com

Mgr. Ivana Aľušíková

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (11:00 – 11:45)
alusikova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Marie Lukáčová

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (11:45 – 12:45)
lukacova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Martin Droščák, PhD.

Konzultačné hodiny:
Utorok (10:35 – 11:35)
droscak@zsbiskupicka.sk

Mgr. Júlia Opálková

výchovná poradkyňa
Konzultačné hodiny:
Utorok (08:00 – 09:00)
jullys18@gmail.com

Mgr. Magdaléna Kováčová

Konzultačné hodiny:
Piatok (11:00 – 11:45)
kovacova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Helena Zengová

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (08:50 – 09:50)
zengova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Martin Cifrík

Konzultačné hodiny:
Utorok (08:55 – 09:40)
martin.cifrik@gmail.com

Tijana Bolf

Konzultačné hodiny:
Streda (11:00 – 11:45)
bolf@zsbiskupicka.sk

Dagmar Danielová

 

Školská jedáleň

Iveta Straková

Ján Mészáros

hlavný kuchár

Anna Rigová

kuchárka

Vilma Volentičová

kuchárka

Správni zamestnanci

Vojtech Nagy

školník

Božena Špaleková

upratovačka

Rozália Gašparová

upratovačka

Vilma Volentičová

upratovačka