16. marca 2017

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta Horváthová

riaditeľka školy
horvathova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Želmíra Gajarová

zástupkyňa školy
gajarova@zsbiskupicka.sk

Monika Turi Nagyová

tajomníčka školy
turinagyova@zsbiskupicka.sk

Odborní zamestnanci

 

Mgr. Kristína Skočíková

školská špeciálna pedagogička
Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:40–13:35)
kristina.skocikova@gmail.com

Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová

školská psychologička
Konzultačné hodiny:
Pondelok (08:00–09:00)
zimova@zsbiskupicka.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Jana Tesáková

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (14:00 – 15:00)
tesakova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Jana Macháčková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (11:45 – 12:30)
machackova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Erik Mrižo

Konzultačné hodiny:
Utorok (12:50 – 13:50)
mrizo@zsbiskupicka.sk

Mgr. Mariana Mrlian Kičáková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (11:45–12:45)
marianamrlian@centrum.sk

Ing. Zuzana Kudličková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (11:45 – 12:45)
kudlickovaz@zsbiskupicka.sk

Ing. Mária Kudličková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (11:45 – 12:45)
kudlickovam@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Uhrecká

Konzultačné hodiny:
Pondelok (14:00 – 15:00)
tatiana.uhrecka@gmail.com

Mgr. Ivana Aľušíková

Konzultačné hodiny:
Streda (14:00 – 15:00)
alusikova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Marie Lukáčová

Konzultačné hodiny:
Utorok (14:00 – 15:00)
lukacova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Daniela Marcinová

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (08:00 – 08:45)
marcinova.zsbiskupicka@gmail.com

Mgr. Júlia Opálková

výchovná poradkyňa
Konzultačné hodiny:
Utorok (11:00 – 12:00)
jullys18@gmail.com

Mgr. Magdaléna Kováčová

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (12:00 – 13:00)
kovacova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Martin Cifrík

Asistent učiteľa
Konzultačné hodiny:
Piatok (11:00 – 11:45)
martin.cifrik@gmail.com

Tijana Bolf

Asistent učiteľa
Konzultačné hodiny:
Streda (09:50 – 10:35)
bolf@zsbiskupicka.sk

Dagmar Danielová

 

Školská jedáleň

Iveta Straková

Ján Mészáros

hlavný kuchár

Anna Rigová

kuchárka

Vilma Volentičová

kuchárka

Správni zamestnanci

Vojtech

školník

Božena Špaleková

upratovačka

Rozália Gašparová

upratovačka

Vilma Volentičová

upratovačka