16. marca 2017

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta Horváthová

riaditeľka školy
horvathova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Želmíra Urminská

zástupkyňa školy
urminska@zsbiskupicka.sk

Monika Turi Nagyová

tajomníčka školy
turinagyova@zsbiskupicka.sk

Odborní zamestnanci

PhDr. Barbora Šimková

školská špeciálna pedagogička,
výchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny:
Každý deň (07:00–08:00)

Mgr. Kristína Skočíková

školská špeciálna pedagogička
Konzultačné hodiny:
Každý deň (07:00–08:00)
skocikova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová

školská psychologička
Konzultačné hodiny:
Pondelok (13:00–14:00)
zimova@zsbiskupicka.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Daniela Kališová

Konzultačné hodiny:
Utorok (13:00 – 14:00)

Mgr. Martina Šidlová

Konzultačné hodiny:
Utorok (12:40 – 13:35)
sidlova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Ľubica Laczková

Konzultačné hodiny:
Streda (13:30 – 14:30)
laczkova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Mariana Mrlian Kičáková

Konzultačné hodiny:
Streda (12,00-13,00)
mrliankicakova@zsbiskupicka.sk

Ing. Zuzana Kudličková

Konzultačné hodiny:
Utorok (12:40 – 13:40)
kudlickovaz@zsbiskupicka.sk

Ing. Mária Kudličková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:40 – 13:40)
kudlickovam@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Uhrecká

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (14:00 – 15:00)
uhrecka@zsbiskupicka.sk

Mgr. Daniela Roháčková

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (13:00 – 14:00)
rohackova@zsbiskupicka.sk

Ing. Tatiana Spišáková

Konzultačné hodiny:
Utorok (14:00 – 15:00)
spisakova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Daniela Marcinová

Konzultačné hodiny:
Pondelok (13:00 – 14:00)
marcinova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Júlia Opálková

Konzultačné hodiny:
Utorok (12:00 – 13:00)
opalkova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Magdaléna Kováčová

Konzultačné hodiny:
Pondelok (13:00 – 14:00)
kovacova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Erik Mrižo

Asistent učiteľa
Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:00 – 12:30)
mrizo@zsbiskupicka.sk

Mgr. Simona Uhríková

Asistentka učitela
Konzultačné hodiny:
Štvrtok (11:45 – 12:45)

Dagmar Danielová

vychovávateľka
danielova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Radovan Rajčák

Kaplán
 

Školská jedáleň

Iveta Straková

Rozália Adamecká

kuchárka

Anna Rigová

kuchárka

Vilma Volentičová

kuchárka

Správni zamestnanci

Róbert Špalek

školník

Božena Špaleková

upratovačka

Rozália Gašparová

upratovačka

Vilma Volentičová

upratovačka