16. marca 2017

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta Horváthová

riaditeľka školy
horvathova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Želmíra Urminská

zástupkyňa školy
urminska@zsbiskupicka.sk

Monika Turi Nagyová

tajomníčka školy
turinagyova@zsbiskupicka.sk

Odborní zamestnanci

PhDr. Barbora Šimková

školská špeciálna pedagogička,
výchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny:
Každý deň (07:00–08:00), v iné dni podľa dohody.

Mgr. Kristína Skočíková

školská špeciálna pedagogička
Konzultačné hodiny:
Každý deň (07:00–08:00),  v iné dni podľa dohody.
skocikova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová

školská psychologička
Konzultačné hodiny:
Pondelok (08:00–09:00)
zimova@zsbiskupicka.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Daniela Kališová

Konzultačné hodiny:
Utorok (13:00 – 14:00)

Mgr. Jana Macháčková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:00 – 13:00)
machackova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Ľubica Laczková

Konzultačné hodiny:
Utorok (13:00 – 14:00)
laczkova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Mariana Mrlian Kičáková

Konzultačné hodiny:
Streda (12,00-13,00)
mrliankicakova@zsbiskupicka.sk

Ing. Zuzana Kudličková

Konzultačné hodiny:
Streda (13:40 – 14:30)
kudlickovaz@zsbiskupicka.sk

Ing. Mária Kudličková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (13:40 – 14:30)
kudlickovam@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Uhrecká

Konzultačné hodiny:
Utorok (14:10 – 15:00)
uhrecka@zsbiskupicka.sk

Mgr. Daniela Roháčková

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (13:00 – 14:00)
rohackova@zsbiskupicka.sk

Ing. Tatiana Spišáková

Konzultačné hodiny:
Utorok (14:00 – 15:00)
spisakova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Daniela Marcinová

Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:45 – 13:45)
marcinova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Júlia Opálková

Konzultačné hodiny:
Utorok (12:00 – 13:00)
opalkova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Magdaléna Kováčová

Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:45 – 13:45)
kovacova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Erik Mrižo

Asistent učiteľa
Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:00 – 12:30)
mrizo@zsbiskupicka.sk

Mgr. Simona Uhríková

Asistentka učitela
Konzultačné hodiny:
Štvrtok (13:35 – 14:45)

Dagmar Danielová

vychovávateľka
danielova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Radovan Rajčák

Kaplán
 

Školská jedáleň

Iveta Straková

Jana Tejediová

hlavná kuchárka

Anna Rigová

kuchárka

Vilma Volentičová

kuchárka

Správni zamestnanci

Róbert Špalek

školník

Božena Špaleková

upratovačka

Rozália Gašparová

upratovačka

Vilma Volentičová

upratovačka