16. marca 2017

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta Horváthová

riaditeľka školy
horvathova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Želmíra Urminská

zástupkyňa školy
urminska@zsbiskupicka.sk

Monika Turi Nagyová

tajomníčka školy
turinagyova@zsbiskupicka.sk

Odborní zamestnanci

PhDr. Barbora Šimková

školská špeciálna pedagogička,
výchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny:
Každý deň (07:00–08:00), v iné dni podľa dohody.

Mgr. Kristína Skočíková

školská špeciálna pedagogička
Konzultačné hodiny:
Každý deň (07:00–08:00),  v iné dni podľa dohody.
skocikova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová

školská psychologička
Konzultačné hodiny:
Pondelok (08:00–09:00)
zimova@zsbiskupicka.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Daniela Kališová

Konzultačné hodiny:
Utorok (13:00 – 14:00)

Mgr. Jana Macháčková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:00 – 13:00)
machackova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Erik Mrižo

Konzultačné hodiny:
Utorok (13:00 – 14:00)
mrizo@zsbiskupicka.sk

Mgr. Mariana Mrlian Kičáková

Konzultačné hodiny:
Streda (12,00-13,00)
mrliankicakova@zsbiskupicka.sk

Ing. Zuzana Kudličková

Konzultačné hodiny:
Streda (13:40 – 14:30)
kudlickovaz@zsbiskupicka.sk

Ing. Mária Kudličková

Konzultačné hodiny:
Pondelok (13:40 – 14:30)
kudlickovam@zsbiskupicka.sk

Mgr. Tatiana Uhrecká

Konzultačné hodiny:
Utorok (14:10 – 15:00)
uhrecka@zsbiskupicka.sk

Mgr. Daniela Roháčková

Konzultačné hodiny:
Štvrtok (13:00 – 14:00)
rohackova@zsbiskupicka.sk

Ing. Tatiana Spišáková

Konzultačné hodiny:
Utorok (14:00 – 15:00)
spisakova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Daniela Marcinová

Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:45 – 13:45)
marcinova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Júlia Opálková

Konzultačné hodiny:
Utorok (12:00 – 13:00)
opalkova@zsbiskupicka.sk

Mgr. Magdaléna Kováčová

Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:45 – 13:45)
kovacova@zsbiskupicka.sk

Xx Yyy

Asistent učiteľa
Konzultačné hodiny:
Pondelok (12:00 – 12:30)
xy@zsbiskupicka.sk

Mgr. Simona Uhríková

Asistentka učitela
Konzultačné hodiny:
Štvrtok (13:35 – 14:45)

Dagmar Danielová

vychovávateľka
danielova@zsbiskupicka.sk

Xx Yyy

Katechét/Katechétka
 

Školská jedáleň

Iveta Straková

Rozália Adamecká

hlavná kuchárka

Anna Rigová

kuchárka

Vilma Volentičová

kuchárka

Správni zamestnanci

Róbert Špalek

školník

Božena Špaleková

upratovačka

Rozália Gašparová

upratovačka

Vilma Volentičová

upratovačka