23. januára 2022

Aktualizačné vzdelávanie

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ Biskupická 21, 821 06 Bratislava uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:


Program aktualizačného vzdelávania v šk. r. 2023/2024


Program aktualizačného vzdelávania v šk. r. 2022/2023


Program aktualizačného vzdelávania v šk. r. 2021/2022


Program aktualizačného vzdelávania v šk. r. 2020/2021


Program aktualizačného vzdelávania v šk. r. 2019/2020