16. marca 2017

Záujmové krúžky

Angličtina – konverzácia Mgr. Magdaléna Kováčová pondelok  14:00 – 16:00
Flórbal 1 Mgr. Daniela Kališová pondelok 13:00 – 14:00
Ruský jazyk    Ing. Tatiana Spišáková  pondelok 14:00 – 16:00
Šikovné ruky  Ing. Mária Kudličková  pondelok 12:50 – 14:50
Matematika pre 9. ročník Mgr. Daniela Roháčková  utorok 14:00 – 16:00
English JUNIOR Mgr. Erik Mrižo streda 13:30 – 15:30
Fantastika  Mgr. Júlia Opálková  streda 14:00 – 16:00
Flórbal 2   Mgr. Daniela Kališová streda 14:00 – 15:00
Slovenský jazyk  a literatúra pre 9. ročník Mgr. Júlia Opálková  streda 14:00 – 16:00
Vareška Mgr. Mariana Mrlian Kičáková streda 14:00 – 16:00
Čitateľský  Mgr. Ľubica Laczková   štvrtok  13:00 – 15:00