16. marca 2017

Záujmové krúžky

Angličtina pre deti   Mgr. Erik Mrižo štvrtok 13:00 – 15:00
Čítaj s porozumením    Mgr. Tatiana Uhrecká štvrtok 14:00 – 16:00
Čitateľský Oriešok  Mgr. Martina Šidlová utorok 14:00 – 16:00
 Fantastika  Mgr. Júlia Opálková  streda 14:00 – 16:00
 Čo dokážem  Ing. Zuzana Kudličková utorok 12:50 – 14:50
 Historický     Mgr. Daniela Marcinová štvrtok 14:00 – 16:00
 Dobehni zameškané  Mgr. Ľubica Laczková   streda 13:00 – 15:00
Matematika pre 9. ročník Mgr. Daniela Roháčková  utorok 14:00 – 16:00
Šikovné ruky  Ing. Mária Kudličková  pondelok 12:50 – 14:50
Ruský jazyk    Ing. Tatiana Spišáková  pondelok 14:00 – 16:00
Flórbal 1, 2   Mgr. Daniela Kališová streda 13:00 – 16:00
Slovenský jazyk  a literatúra pre 9. ročník Mgr. Júlia Opálková  pondelok 14:00 – 16:00
Šikovné včielky      Mgr. Jana Sloveňáková streda 14:00 – 16:00