16. marca 2017

Záujmové krúžky

English JUNIOR Mgr. Erik Mrižo pondelok  13:00
Fantastika  Mgr. Júlia Opálková  pondelok 14:00
 Flórbal Mgr. Daniela Kališová streda 14:00
Klokan – zaujímavá matematika Mgr. Daniela Roháčková  utorok 14:00
Matematika pre 9. ročník Mgr. Daniela Kališová  pondelok 14:00
Počítačoví kamaráti Mgr. Jana Macháčková štvrtok 13:00
Ruský jazyk Ing. Tatiana Spišáková  streda 14:00
Slovenský jazyk  a literatúra pre 9. ročník Mgr. Júlia Opálková  streda 14:00
Šikovné ruky Ing. Mária Kudličková streda 12:45
Tancuje a spieva celá škola Mrg. Kristína Skočíková streda 14:00
Vareška Mgr. Mariana Mrlian Kičáková streda 13:00