16. marca 2017

Záujmové krúžky

Angličtina PLUS+ Mgr. Erik Mrižo UTOROK   
Fantastika  Mgr. Júlia Opálková  PONDELOK  
 Flórbal Mgr. Daniela Kališová STREDA  
ŠINTER liga  I. Mrg. Peter Sloboda UTOROK  
Matematika pre 9. ročník Mgr. Daniela Roháčková  PONDELOK  
Počítačoví kamaráti Mgr. Jana Macháčková ŠTVRTOK  
Ruský jazyk Ing. Tatiana Spišáková  STREDA  
Slovenský jazyk  a literatúra pre 9. ročník Mgr. Júlia Opálková  STREDA  
Šikovné ruky Ing. Mária Kudličková STREDA  
ŠINTER liga  II. Mrg. Peter Sloboda UTOROK  
Vareška Mgr. Mariana Mrlian Kičáková STREDA