16. marca 2017

Záujmové krúžky

Angličtina JUNIOR Mgr. Erik Mrižo
Fantastika  Mgr. Júlia Opálková 
Počítačoví kamaráti Mgr. Jana Macháčková
Scrable  
Slovenský jazyk  a literatúra pre 9. ročník Mgr. Júlia Opálková 
ŠINTER liga  I. Mrg. Iveta Horváthová
ŠINTER liga  II. Mrg. Iveta Horváthová
Vareška Mgr. Mariana Mrlian Kičáková
Výtvarný krúžok I.  
Výtvarný krúžok II.