5. marca 2023

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 1/2023 zo dňa 14. 02. 2023