2. februára 2021

EduPage

 

Vážení rodičia, v aktuálnom školskom roku zavádzame na našej škole systém EduPage, ktorý by mal v prvom rade zjednodušiť komunikáciu medzi rodičmi a školou. Okrem výhod pre učiteľov a žiakov systém teda prináša lepší prehľad o situácii v škole aj pre vás, rodičov.