7. júla 2021

Odkazy na užitočné stránky

http://www.minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

http://www.siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania

https://www.iedu.sk

Centrálny informačný portál rezortu školstva

   

http://www.statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav

http://www.mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum

http://www.uips.sk

Ústav informácií a prognóz školstva

http://www.nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

http://www.infovek.sk

 

http://www.e-ducation.com

 

http://www.zborovna.sk

 

http://anon.modernyucitel.net

 

http://www.dobraskola.sk

 

http://www.spgk.sk

Slovenská pedagogická knižnica

 http://www.planetavedomosti.sk

 

 http://www.orbispictus.sk

 
   

http://www.portalvs.sk

Portál vysokých škôl

http://www.skolskysport.sk

 

http://www.oskole.sk

 

http://www.modernaskola.sk

 

http://www.noveskolstvo.sk

 

http://www.studujem.sk

 

http://www.tahaky-referaty.sk

 

http://referaty.atlas.sk

 

http://www.antiskola.eu

 

http://www.profesia.sk

 

http://www.matura.sk

 


 

         SK-CERT

 

      COVID.CHAT

 

       korona.gov.sk

 

    Štatistiky

 

       open.slovensko.sk

 

      data.gov.sk

 

 NASES

 

   Portál Vaša Európa