12. marca 2017

Škola

Vitajte na stránke Základnej školy na Biskupickej ulici v Bratislave.

V našej škole pripravujeme žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a priateľstva všetkými národmi etnickými, národnostnými, ako aj náboženskými skupinami.