18. februára 2022

AG samotesty

Ministerstvo školstva poskytlo antigénové samotesty na domáce použitie žiakom škôl za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

Testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.


Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov ZŠ, ktorí prevzali baličky domácich antigénových samotestov, aby oznamovali prostredníctvom Edupage použitie samotestov (návod TU), pretože z dôvodu nízkeho percenta vykazovania ich použitia nám budú pozastavené dodávky  zo strany Regionálneho úradu školskej samosprávy v Bratislave. Dodávky sa obnovia až po preukázaní viac ako 50% využívania AG samotestov.

Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu musí škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom Edupage, emailu alebo smsky alebo v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje každé vykonanie poskytnutého samotestu.

V prípade, že bol výsledok samotestu pozitívny, bezodkladne oznámi túto skutočnosť škole a žiak následne ostáva doma. Rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní. Škola sa riadi podľa usmernení ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.

Dôležité upozornenie:

Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

 
 
 

Návod na použitie samotestov

Ako nahlásiť výsledok samotestov cez Edupage

  • Návod ako nahlásiť výsledok samotestov cez Edupage(.pdf) Kliknite >>TU<<

Formuláre dokumenty a návody na stiahnutie