20. júna 2021

Faktúry – Zmluvy – Objednávky od 05/2022

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.