16. marca 2017

ŠKD (Školský klub detí)

Školský klub navštevujú žiaci prvého stupňa v jednom oddelení. Činnosť detí je zameraná na relax a formou didaktických hier si upevňujú znalosti získané na vyučovaní. Pri spoločnom čítaní si rozširujú slovnú zásobu, pamäť a správne vyjadrovanie. Pani vychovávateľka venuje veľkú pozornosť kultúre stolovania, stravovania a hygienickým návykom. Počas spoločných obedov v školskej jedálni sa žiaci prezentujú vkusne prestretými stolmi a slušným správaním pri jedle. Školský dvor a blízke detské ihrisko ponúka možnosť rozvíjať sa v športe a v pohybe. Naše oddelenie navštevujú aj deti z nultého ročníka, ktorým  venujeme  zvýšenú pozornosť. Našim cieľom je, aby si žiaci oddýchli, naučili sa hrať v kolektíve, spoznávali okolie svojej školy.

Prevádzková doba      

  • od 06:15 h – 07:45 h                                               
  • od 11:45 h – 16:15 h  

  

Poplatok za školský klub v školskom roku 2023/2024  je 30 € / mesiac.

Fotogaléria činnosti žiakov v ŠKD