23. júla 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 22.6.2021