9. mája 2017

Zmluvy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb_KOMENSKY s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov_Karate klub Willo

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov_MLADÝ
HOKEJBALISTA – Podunajské Biskupice o.z.

Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu_,,Biskupické telo-cviky“

Zmluva o nájme nebytových priestorov_Karate klub Willo

Zmluva o nájme nebytových priestorov_Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava

Zmluva o nájme nebytových priestorov_MLADÝ HOKEJBALISTA – Podunajské Biskupice o.z.

Zmluva o odbere VŽP – 3 (odpadu)_GLOBAL GREEN spol. s.r.o

Zmluva o nájme nebytových priestorov_Karate klub Willo

Zmluva o nájme nebytových priestorov_Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava

Zmluva o nájme nebytových priestorov_ŠK Farmaceut Bratislava

Zmluva o nájme nebytových priestorov_MLADÝ HOKEJBALISTA – Podunajské Biskupice o.z.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb_KOMENSKY s.r.o.

Zmluva o nájme služobného bytu_PhDr. Ing. V. Kapala, MBA

Zmluva o nájme služobného bytu_Mgr. Martin Cifrík

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby_DUETT Business Residence

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov_Karate Klub Willo

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov_TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov_Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava

Faktúra o nájme nebytových priestorov_SHA HaGMa s.r.o. 4/2020

Faktúra o nájme nebytových priestorov_SHA HaGMa s.r.o. 1-3/2020

Zmluva o nájme pozemku_ISPA s.r.o._2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov_Mladý hokejista

Zmluva o nájme nebytových priestorov_SHA HaGMa s.r.o.

Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov_SHA HaGMa

Dodatok č.10 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov_SHA HaGMa

Dodatok č.9 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov_SHA HaGMa

Zmluva o dielo_Trimel s.r.o. 2019

Zmluva o poskytovaní stravy_Dodatok_Detské centrum Kvetinkovo_2019

Zmluva o poskytovaní stravy_Dodatok_MAROKO s.r.o._2019

Zmluva o poskytovaní stravy_Dodatok_Mostík_2019

Zmluva o poskytovaní stravy_Dodatok_Boni Fructi s.r.o._2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov_ Karate Klub Willo 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov_ TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov_ Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie “B21- Šport nás baví”

Zmluva o spolupráci s FRESCO s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

Zmluva o prenájme telocvične 2017-2018

Zmluva o poskytovaní stravy

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov (spoločenská sála)

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytovaní stravy

Výpoveď zmluvy o poskytovaní stravy

Zmluva o nájme nebytových priestorov p. A. Čajkovič

Zmluva o nájme nebytových priestorov p. V. Eichoff 

Zmluva o spolupráci “Boni Fructi”

Dodatok k zmluve “KOMENSKY s.r.o.”

Dohoda o užívaní nebytového priestoru

Zmluva MLADÝ HOKEJBALISTA 2018-2019

Zmluva Škôlka Seahorse 2018-2019

Zmluva o združenej dodávke plynu_ČEZ

Zmluva_ČEZ

Zmluva_šatne_BSK

Zmluva_špec. pomôcky_BSK

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certiifikátov

Darovacia-zmluva-Centrum vedecko-technických informácií

Zmluva_Tajny-zivot-mesta-pre-skoly-2

ZMLUVA o spolupráci-Educate-Slovakia

Zmluva-o-dodávke-papiera-OLO a.s.

Zmluva o nájme pozemku_ISPA s.r.o.

Zmluva o nájme nebytového priestoru_HaGMa s.r.o