27. marca 2017

Záložka do knihy spája školy

 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 7. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a  českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do aktivity na medzinárodnej úrovni sme sa po prvýkrát zapojili aj my, žiaci prvého stupňa Základnej školy, Biskupická 21 v Bratislave.

Myšlienka, urobiť radosť niekomu inému, žiakov veľmi zaujala. V septembri nám bola pridelená Základná škola Bohdalice v okrese Vyškov. Touto cestou sme aj najmenších žiakov motivovali k čítaniu kníh a k hľadaniu si nových kamarátov v susedných Čechách. Záložky deti vyrábali s veľkým nadšením a použitím ľubovoľnej techniky podnietili svoju fantáziu v rámci čitateľského krúžku.

Spolu s darčekmi a krátkym pozdravom sme poslali naše výtvory do školy v Bohdaliciach. Záložky budú pekným doplnkom v knižkách a každá bude pripomínať malé umelecké dielo.