Digitálne vzdelávanie hravou formou


Naše deti najnovšie využívajú interaktívnu stenu Multiball v rámci projektu Digitálne vzdelávanie hravou formou, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Žiaci v rámci hier sa učia rozpoznávať a riešiť konflikty, komunikovať a pracovať v tíme, pracovať s digitálnym obsahom a riešiť interaktívne úlohy pomocou pohybu a dotyku, lepšie porozumieť učivu a upevniť si ich vedomosti a zručnosti prostredníctvom zábavných a interaktívnych spôsobov učenia.

Sme presvedčení že projekt Digitálne vzdelávanie hravou formou má obrovský potenciál prinesieť ešte množstvo bonusov, ktorými sú napr. inovatívne vzdelávanie a rozvoj digitálny zručností, podpora kritického myslenia alebo ako forma boju proti extrémizmu.


Uložiť odkaz do záložiek.