27. marca 2017

Veolia: Biodiverzita okolo nás

V školskom roku 2015/2016 bol pre žiakov základných škôl na celom Slovensku pripravený už 10. ročník úspešného projektu – tentokrát opäť na tému BIODIVERZITA OKOLO NÁS – KEĎ VĎAKA BIODIVERZITE MOJE MESTO OŽIJE.

ÚLOHOU CELEJ TRIEDY BOLO:

  • vybrať živočíšny alebo rastlinný druh, ktorý by deti chceli ochraňovať alebo navrátiť do ich lokality,
  • spoločne napísať text, v ktorom vysvetlia svoj výber, navrhnú, ako je možné tento druh chrániť či dokonca navrátiť ho do prírody a objasnia, prečo je tento druh užitočný pre obyvateľov ich lokality,
  • uviesť otázku pre vedca, ktorý sa špecializuje na otázky životného prostredia, daný druh spoločne ilustrovať, t. j. nakresliť alebo odfotografovať. Obrázok musí byť živý a farebný, fotografia dostatočne veľká.

Žiakom i učiteľom pomáhali pri práci učebné materiály, ktoré ich sprevádzali celou súťažou. S cieľom lepšie pochopiť tému Veolia Energia obohatila projekt o sprievodné aktivity formou interaktívnych prezentácií. Podieľali sa na nich viaceré odborné organizácie — Štátna ochrana prírody SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Lesy SR, dobrovoľníci Zelenej školy a ďalšie. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR.


Žiaci z 2. A triedy s pani učiteľkou Mgr. Ľubicou Laczkovou zasadili strom v školskej záhrade.

“Rozhodli sme sa zasadiť Jarabinu Oskorušovú (Oskorušu), pretože patrí medzi ohrozené druhy ovocných stromov. Naši starí otcovia hovoria, že Oskoruša sa sadí pre ďalšie generácie. Je to tak, pretože prináša plody až po 30 rokoch. Na Slovensku sa vyskytuje už len pár kusov a hrozí, že na ňu ľudia úplne zabudnú. No my nezabudneme nikdy, jedna nám rastie na našom školskom dvore a darí sa jej výborne, pretože sa o ňu s láskou staráme.”


Žiaci z 3. A triedy s pani učiteľkou Mgr. Martinou Šidlovou sa rozhodli postaviť ideálny hotel pre lienky, alebo aj pre všetok užitočný hmyz.

“Prečo sme sa rozhodli práve pre lienky? Pretože iba jedna lienka počas svojho života zožerie približne štyritisíc vošiek. A keď ich prilákame do nášho luxusného hotela a udomácnia sa, vyriešime náš problém a to ekologicky – bez chémie. A ak bude visieť hmyzí hotel blízko bazy, veríme, že tam už vošky nenájdeme. Budeme sa môcť tešiť, že naša baza bude zachránená a my budeme piť skvelý čajík s bazovým sirupom.”


Žiaci zo 4. A triedy s pani učiteľkou Mgr. Danielou Kališovou obnovili vďaka projektu staré vtáčie búdky a vytvorili ďalšie nové, ktoré umiestnili v areáli našej školy.