16. marca 2017

Školský časopis ✑ Fantastika

Naša základná škola vydáva svoj školský časopis, mesačník pod názvom Fantastika. Novinármi, redaktormi a ilustrátormi sú žiaci a žiačky druhého stupňa, ktorí sa vydavateľskej činnosti venujú v záujmovom krúžku. Časopis svojimi rubrikami informuje o aktualitách, podujatiach a aktivitách školy, úspechoch žiakov, ponúka priestor pre oddych a zábavu formou krížoviek, tajničiek, vedomostných kvízov či omaľovaniek. V neposlednom rade stránky časopisu odhaľujú mladé talenty, ktoré doň prispievajú svojou drobnou tvorbou.

V súčasnosti tvár časopisu dáva 12 mladých novinárov, ktorí k svojej práci pristupujú zodpovedne a s radosťou. Učia sa využívať IKT, narábať s PC a jeho programami, zhromažďovať, triediť a spracovávať informácie, čo rozvíja jazykové, komunikačné, kooperatívne a technické zručnosti žiakov.

Časopis Fantastika je tvorený žiakmi pod dohľadom pani učiteľky Mgr. Júlie Opálkovej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archív vydania časopisu Fantastika

FANTASTIKA (vydanie z 12/2021)

FANTASTIKA (vydanie z 12/2020)

FANTASTIKA (vydanie z 12/2019)

FANTASTIKA (vydanie z 12/2018)

FANTASTIKA (vydanie z 06/2017)

FANTASTIKA (vydanie z 03/2017)

FANTASTIKA (vydanie z 11/2016)