27. marca 2017

Viem, čo zjem

Projekt „Viem, čo zjem“ je prvým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

„Viem, čo zjem“ reaguje na aktuálny výskyt problémov slovenských detí súvisiacich s nesprávnou výživou, akými sú nedostatky živín či obezita. V rámci projektu získavajú žiaci informácie, ako sa zdravšie stravovať. Vytvárajú si s pomocou triednych pani učiteliek ovocné a zeleninové šaláty alebo tvoria zdravé sushi v školskej kuchynke.

Veríme, že vďaka projektu „Viem, čo zjem“ si naši žiaci osvoja zásady zdravej výživy a nadobudnuté informácie budú pre ne prospešné nielen teraz, ale aj v budúcnosti.