OZNAM O VYDÁVANÍ VÝPISOV VYSVEDČENIA ZA I.POLROK ŠK. ROKA 2022/2023

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že výpisy hodnotenia za I. polrok školského roka 2022/2023 bude naša škola zasielať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EduPage. Dátum publikovania je stanovený na utorok – 31.1.2023, kedy by žiaci v škole dostávali „papierové výpisy“ hodnotenia za 1. polrok. Po zverejnení výpisov vysvedčení dostanú žiaci a rodičia správu do mobilnej Prečítať viac o OZNAM O VYDÁVANÍ VÝPISOV VYSVEDČENIA ZA I.POLROK ŠK. ROKA 2022/2023[…]

Vianoce 2022

  Krásne prežitie vianočných sviatkov a do nového roku veľa zdravia, šťastia a lásky vám praje kolektív B21.   °°°°° Vianočné prázdniny budú od 23. decembra 2022 (piatok) do 6. januára 2023 (piatok).  Nástup žiakov do školy bude po vianočných prázdninách dňa 9. januára 2023 (pondelok).

Mikulášsky turnaj so Šinter ligou

Aj na našej škole sa skutočnil jeden z mikulášskych basketbalových turnajov. Svoje sily si zmerali žiaci prvého aj druhého stupňa našej školy. Svoje športové zdatnosti otestovali v 3 disciplínach (štafetový beh, dribling, hod na kôš). Na záver absolvovali basketbalový turnaj. Celé doobedie si žiaci patrične užili. Týmto nám dovoľte prosím zároveň poďakovať organizácii Šinter liga Prečítať viac o Mikulášsky turnaj so Šinter ligou[…]

Prečo máme v slovenčine ypsilon a kto ho zaviedol?

Už sme si zvykli na to, že súčasťou spisovnej slovenčiny je aj ypsilon. Mnoho ľudí si myslí, že za to môže Ľudovít  Štúr alebo Anton Bernolák. Pravda je však iná. Mená Ľudovít Štúr alebo Anton Bernolák sú každému známe, a tak si mnohí ľudia myslia, že sú to práve oni, kto zaviedol do spisovnej slovenčiny ypsilon. Prečítať viac o Prečo máme v slovenčine ypsilon a kto ho zaviedol?[…]

Vyučovanie obnovené

Vážení rodičia a milí žiaci! Oznamujeme Vám, že od 19.12.2022 (pondelok) sa začína vyučovanie, ktoré bolo prerušené z dôvodu vysokej chorobnosti. Veríme, že ste už všetci zdraví a tešíme sa na Vás. S pozdravom vedenie školy.

OD LUCIE DO VIANOC, KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC…

Najdlhšia je dnešná noc, bosorkám už rastie moc. Rozlietli sa po svete, všade ich dnes nájdete. V domoch tmavé kúty sú, zlo tam strigy donesú. Noc je dlhá, noc je tmavá, Lucia už krídlom máva. Husie krídlo moc má veľkú, vyženie nám zlobu všetku. Zametá a zametá, zlo nám z kútov vymetá. Dnes už asi málokto vie, že Prečítať viac o OD LUCIE DO VIANOC, KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC…[…]

Mimoriadne prerušenie vyučovania – chrípkové prázdniny

Vážení rodičia, pedagógovia a žiaci! Venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu: Od 9.12.2022 do 16.12.2022 vrátane sa v ZŠ Biskupická prerušuje výchovno-vzdelávací proces z dôvodu aktuálne sa zvyšujúcej chorobnosti žiakov. Rušia sa všetky akcie – plavecký výcvik, turnaj Šinter liga. Žiaci sú z obedov automaticky odhlásení od 9.12. 2022 do 16.12.2022. Nástup do školy bude 19.12. V Prečítať viac o Mimoriadne prerušenie vyučovania – chrípkové prázdniny[…]

Živá učebňa

Názov projektu: ” Živá učebňa “ Poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská dotačná schéma – výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022.    

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov Prečítať viac o Oznam o udelení riaditeľského voľna[…]

Všetko najlepšie k narodeninám!

Vedel si, že od roku 1996 si na Slovensku každoročne pripomíname pamätný deň – Deň narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý pripadá na 29. októbra?Zároveň je rok 2022 vyhlásený za Rok odkazu štúrovcov. O čo sa zaslúžil Ľudovít Štúr?Už počas štúdií sa podieľal na priekopníckej práci v Spoločnosti česko-slovenskej, v roku 1835 sa stal jej podpredsedom. Pamätným sa Prečítať viac o Všetko najlepšie k narodeninám![…]

Jesenné prázdniny 2022

Vážení rodičia, milí žiaci,  oznamujeme Vám, že jesenné prázdniny v školskom roku 2022/2023 sú v termíne od 28. 10. 2022 (piatok) do 1.11.2022 (utorok).  Nástup do školy po prázdninách bude 2. 11. 2022 (streda).  Prajeme Vám pekné prežitie voľných chvíľ s deťmi.

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname od roku 1999 každý štvrtý októbrový pondelok. Zámerom podujatia je poukázať na význam a prínos kníh pri vzdelávaní detí. Primárnym cieľom je však podporiť vzťah žiakov ku knihám, k školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls po Prečítať viac o Medzinárodný deň školských knižníc[…]

ŠKD informuje…

Milí rodičia,   prosíme rodičov tých žiakov našej školy, ktorí majú záujem o navštevovanie dieťaťa školského klubu detí v tomto šk. roku 2022/2023, aby sa predbežne prihlásili a to napísaním správy pani vychovávateľke Dagmar Danielovej cez EduPage, nakoľko je potrebné aj zabezpečenie stravy. Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia si treba vyzdvuhnúť Prečítať viac o ŠKD informuje…[…]

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (v pondelok) o 8:00 hod. . V deň nástupu do školy poprosíme, aby rodič za svoje dieťa zaslal “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” prostredníctvom Edupage alebo vytlačené a vyplnené tlačivo priniesol žiak svojmu triednemu učiteľovi. Činnosť ŠKD v tento deň nie je.V školskej jedálni Prečítať viac o Začiatok školského roka 2022/2023[…]