Živá učebňa

Názov projektu: ” Živá učebňa “ Poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská dotačná schéma – výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022.    

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov Prečítať viac o Oznam o udelení riaditeľského voľna[…]

Všetko najlepšie k narodeninám!

Vedel si, že od roku 1996 si na Slovensku každoročne pripomíname pamätný deň – Deň narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý pripadá na 29. októbra?Zároveň je rok 2022 vyhlásený za Rok odkazu štúrovcov. O čo sa zaslúžil Ľudovít Štúr?Už počas štúdií sa podieľal na priekopníckej práci v Spoločnosti česko-slovenskej, v roku 1835 sa stal jej podpredsedom. Pamätným sa Prečítať viac o Všetko najlepšie k narodeninám![…]

Jesenné prázdniny 2022

Vážení rodičia, milí žiaci,  oznamujeme Vám, že jesenné prázdniny v školskom roku 2022/2023 sú v termíne od 28. 10. 2022 (piatok) do 1.11.2022 (utorok).  Nástup do školy po prázdninách bude 2. 11. 2022 (streda).  Prajeme Vám pekné prežitie voľných chvíľ s deťmi.

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname od roku 1999 každý štvrtý októbrový pondelok. Zámerom podujatia je poukázať na význam a prínos kníh pri vzdelávaní detí. Primárnym cieľom je však podporiť vzťah žiakov ku knihám, k školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls po Prečítať viac o Medzinárodný deň školských knižníc[…]

ŠKD informuje…

Milí rodičia,   prosíme rodičov tých žiakov našej školy, ktorí majú záujem o navštevovanie dieťaťa školského klubu detí v tomto šk. roku 2022/2023, aby sa predbežne prihlásili a to napísaním správy pani vychovávateľke Dagmar Danielovej cez EduPage, nakoľko je potrebné aj zabezpečenie stravy. Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia si treba vyzdvuhnúť Prečítať viac o ŠKD informuje…[…]

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (v pondelok) o 8:00 hod. . V deň nástupu do školy poprosíme, aby rodič za svoje dieťa zaslal “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” prostredníctvom Edupage alebo vytlačené a vyplnené tlačivo priniesol žiak svojmu triednemu učiteľovi. Činnosť ŠKD v tento deň nie je.V školskej jedálni Prečítať viac o Začiatok školského roka 2022/2023[…]

13. august – Medzinárodný deň ľavákov

Medzinárodný deň ľavákov, ktorý vyhlásila organizácia Lefthanders International (LI) sa pripomína dňom 13. august a to od roku 1976. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách ľavákov. Títo sú vo svete pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad nemotorné a ťažkopádne. Sú to napríklad sporáky, počítačové myši, klávesnice, Prečítať viac o 13. august – Medzinárodný deň ľavákov[…]

Letná škola 2022

Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách.  Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny. Prečítať viac o Letná škola 2022[…]

Učenie cez prázdniny alebo prázdniny bez učenia?

Vášho malého prváčika čakajú prvé letné prázdniny a vy sa už určite tešíte, že čítanku a zošity najbližšie 2 mesiace neuvidíte. Ale niekde v kútiku duše vás prepadne zlý pocit a pýtate sa, či by nebolo úplne od veci trošku si spolu s dieťaťom nadobudnuté vedomosti utvrdiť a z času na čas si prebraté učivo Prečítať viac o Učenie cez prázdniny alebo prázdniny bez učenia?[…]

Online potvrdenia prostredníctvom EduPage

Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí študenti, na Edupage stránke školy sme sprístupnili možnosť vygenerovať a vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní bez nutnosti osobnej návštevy sekretariátu školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň Prečítať viac o Online potvrdenia prostredníctvom EduPage[…]

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

30. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. Aj naši žiaci si prevzali vysvedčenia a vykročili v ústrety letným prázdninám. Samozrejme boli tu aj takí, ktorí sa do školských lávic našej školy už nevrátia – naši deviataci. Ich rozlúčka bola presne taká, ako sa patrí. My im nemôžeme zapriať iné, len aby s láskou spomínali Prečítať viac o KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022[…]

Deň otcov

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku oslavuje tretiu nedeľu v mesiaci jún. Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Prečítať viac o Deň otcov[…]

Biskupický deň detí 2022

Blíži sa nám deň detí a preto práve  pre nich sa pripravilo podujatie Biskupický deň detí dňa 28.5.2022. Podujatie sa od 09.00 h bude konať na Trojičnom námestí, detičky sa môžu povoziť na koči s poníkmi a zabaví ich Šašo – Slížo.  Ďalšia časť podujatia sa bude konať na voľnom priestranstve ´ sídlisku Medzijarkami (pri UFO) a to od 13.00 h kde ich čakajú rôzne Prečítať viac o Biskupický deň detí 2022[…]