Jarné prázdniny

Tento každoročný týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska. V Bratislavskom kraji sú naplánované jarné prázdniny od 1. do 5. marca 2021 a vyučovaniu sa žiaci opäť vrátia v pondelok 8. marca.    Epidemiologická situácia sa neustále mení a vyhodnocuje a preto ďalšie informácie ohľadom organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole od 8. Prečítať viac o Jarné prázdniny[…]

Celoslovenská virtuálna prehliadka stredných škôl

Vážení rodičia, milí žiaci, 22.2. – 26.2. je pripravovaná celoslovenská virtuálna prehliadka stredných škôl pod názvom Kam na strednú – Virtuálny deň otvorených dverí, ktoré bude prebiehať na stránkach www.kamnastrednu.sk . Stredné školy si k tomuto termínu pripravujú video prezentácie, aby sa mohli predstaviť žiakom základných škôl a ich rodičom. Aj po ukončení podujatia budú mať žiaci možnosť oboznámiť sa s videoprezentáciami stredných škôl na Prečítať viac o Celoslovenská virtuálna prehliadka stredných škôl[…]

Školy zostanú zatvorené

Vážený rodič, zákonný zástupca, zlá epidemiologická situácia nedovoľuje žiakom vrátiť sa do základných škôl. Pôvodne sa mali vrátiť deti na 1. stupni v pondelok 8. februára 2021. Veľmi chceme, aby sa všetky deti čo najskôr vrátili do normálneho vzdelávacieho režimu, no nie za cenu ohrozeného zdravia. Ochrana zdravia našich žiakov je pre nás absolútna priorita, Prečítať viac o Školy zostanú zatvorené[…]

Znovuotvorenie škôl a škôlok slovami starostu

Znovuotvorenie škôl a škôlok Vážení rodičia, po mnohých diskusiách so všetkými zúčastnenými stranami, som sa rozhodol vyjsť v ústrety všetkým rodičom a deťom, ktorých potrebám plne rozumiem a od 8.2. preto otvárame MŠ a prvý stupeň ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na druhej strane však chápem aj obavám našich pedagógov, ktorí budú bez zaočkovania vystavení Prečítať viac o Znovuotvorenie škôl a škôlok slovami starostu[…]

ŠINTER liga sa mení na ŠINTER e-ligu a začína už 1.2.

Milé žiačky, milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy, v tomto školskom roku mali deti zo ŠINTER tímu Biskupická PANTHERS reprezentovať ZŠ Biskupická v ŠINTER lige. Bohužiaľ, zo známych dôvodov bola súťaž ako aj všetky krúžky s ňou spojené od októbra dlhodobo prerušené. V spolupráci s organizátormi projektu a ostatnými partnerskými školami sme ale pripravili Prečítať viac o ŠINTER liga sa mení na ŠINTER e-ligu a začína už 1.2.[…]

Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok

Elektronický výpis známok resp. slovného hodnotenia svojho dieťaťa za I. polrok dostal 29. januára 2021 každý rodič, ktorý má vytvorené rodičovské konto na EduPage, do svojej EduPage schránky.  Prosíme rodičov, aby prijatie výpisu vo svojom konte potvrdili stlačením tlačidla PODPÍSAŤ. Žiak výpis vidí aj vo svojom žiackom konte, tu však nemá tlačidlo PODPÍSAŤ. Toto tlačidlo sa Prečítať viac o Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok[…]

Dištančná forma vzdelávania pokračuje do konca januára

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia), milí žiaci! Oznamujeme Vám, že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8. 1. 2021, ktorým  mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení a tak v týždni od 25. 1. do 29. 1. sa školy neotvárajú a pokračujeme i naďalej v dištančnom vzdelávaní na prvom aj druhom stupni. Rozvrhy Prečítať viac o Dištančná forma vzdelávania pokračuje do konca januára[…]

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

Vážení rodičia, situácia ohľadom šírenia Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna a napriek snahe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Naďalej teda platí rozhodnutie ministra školstva z 8. januára 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku  školských zariadení. Prečítať viac o Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň[…]

Projekt NEBUĎ OTROK DROG

Pozrite si relácie „Opýtaj sa hviezdy“ s Matejom Tóthom, Viktorom Vinczem, Ondrejom Kandráčom a ďalšími zaujímavými osobnosťami. Relácie vznikli ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020. Dozviete sa: Aké sú príčiny závislostí? Dá sa Prečítať viac o Projekt NEBUĎ OTROK DROG[…]