Ako sa učiť rýchlejšie a učivo si lepšie pamätať?

Existuje mnoho techník učenia. Niektoré žiaci a študenti využívajú viac, iné menej. Plánovanie učenia je polovica cesty k úspechu Plánovanie veľmi úzko súvisí aj s učením, ktorého nároky môžete zvládnuť len správnym organizovaním svojho času. Pri plánovaní učebného programu môžete vychádzať z poznatkov psychológie pamäti a učenia. Podľa nich dve podobné úlohy pôsobia na seba väčším Prečítať viac o Ako sa učiť rýchlejšie a učivo si lepšie pamätať?[…]

Európsky deň jazykov 2020

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí). Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho Prečítať viac o Európsky deň jazykov 2020[…]

Zlepšuje hudba skutočne pozornosť a výkon?

Niekto potrebuje pracovať v absolútnom tichu, niekomu vyhovujú zvuky okolia a niekto iný zas podáva najlepší výkon so slúchadlami na ušiach. Zlepšuje hudba skutočne pozornosť a výkon? Čo na to hovorí výskum…?! Hudba je často súčasťou našich pracovísk, vďaka nej ľahšie zvládame nudné tasky, zlepšuje nám náladu a celkovú atmosféru. Podľa výskumov má hudba pozitívny Prečítať viac o Zlepšuje hudba skutočne pozornosť a výkon?[…]

Organizácia školského roka 2020/2021

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda). Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl)v školskom roku 2020/2021 sú v prílohe. Celoslovenské testovanie Prečítať viac o Organizácia školského roka 2020/2021[…]

Kam len odišli dobré spôsoby, kam?

Dobré spôsoby si deti len tak neosvoja. Deti sa ich musia naučiť a je potrebné im ich neustále pripomínať. Dobré spôsoby budujú u detí základ ako byť v budúcnosti slušný dospelý. Trik, ako si najlepšie dieťa osvojí dobré spôsoby je v správnom načasovaní – učiť dobrým spôsobom, ktoré sú primerané ich veku, aby pochopili prečo Prečítať viac o Kam len odišli dobré spôsoby, kam?[…]

Múzeum školstva a pedagogiky si pripomína 50. výročie

Po rokoch neúspešných snáh našlo Múzeum školstva a pedagogiky (MŠaP) budovu, ktorá má potenciál byť jeho dôstojným sídlom. Symbolicky sa do nej presťahovalo práve v období, keď si pripomína 50. výročie svojho vzniku.    Dňa 17. augusta 1970 kolégium vtedajšieho ministerstva školstva zriadilo múzeum .  Novým sídlom múzea sa stala budova v bratislavskej Devínskej Novej Prečítať viac o Múzeum školstva a pedagogiky si pripomína 50. výročie[…]

Nový školský rok 2020/2021 je tu! Ako sa začne a čo všetko so sebou prinesie?

2. september 2020 je dňom,  kedy sa všetci žiaci základných škôl povinne  vracajú do školských lavíc. Nový školský rok sa nielen pre nich začne v režime, ktorý bude v každej škole zohľadňovať protiepidemické opatrenia. Ako bude teda vyzerať začiatok školského roka 2020/2021? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať Prečítať viac o Nový školský rok 2020/2021 je tu! Ako sa začne a čo všetko so sebou prinesie?[…]

Odborné konzílium zasadalo a tak nás od prvého septembra opäť čakajú zmeny

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k  zmenám ako sú aj: ŠKOLY/RÚŠKA: Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od Prečítať viac o Odborné konzílium zasadalo a tak nás od prvého septembra opäť čakajú zmeny[…]

” R – O – R ” Poznáte túto skratku? Kto vie, čo za význam skrýva?!

Zásada  R – O – R   =  RÚŠKO – ODSTUP – RUKY    Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorými prispievame k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.   Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia.   Prenosu ochorenia bránime rovnako Prečítať viac o ” R – O – R ” Poznáte túto skratku? Kto vie, čo za význam skrýva?![…]

Aj vysvedčenia majú svoju históriu

Odovzdávanie vysvedčenia, tento školský rituál sa opakuje v každom školskom roku zas a znova. Vysvedčenie odzrkadľuje usilovnosť, ale aj kvalitu vedomostí, ktorú školská mládež získala od svojich pedagógov. Formulár listiny vysvedčenia sa menil, ale základnú podtlač tvoril vždy štátny znak. Teda aj vysvedčenia majú svoju históriu. Školské vysvedčenia môžeme zaradiť k významným zdrojom poznávania dejín školstva. Prečítať viac o Aj vysvedčenia majú svoju históriu[…]

Tipy pre tínedžerov v domácej škole

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) oslovil v mimoriadnej situácii šírenia koronavírusu aj tínedžerov a pripravil pre nich tipy na zvládnutie tejto doteraz nepoznanej situácie. Zhrnul ich do praktickej pomôcky s názvom Ako sa nezblázniť z domácej školy. Tínedžerom v nej radí, ako efektívne využiť čas, ktorý je potrebný venovať školským povinnostiam. Ponúka im Prečítať viac o Tipy pre tínedžerov v domácej škole[…]