#slovnaft #slovnaftludom #Hygipreludi

Keď pandémia koronavírusu prenikla na Slovensko, naše nemocnice, záchranári či domovy pre seniorov nemali takmer žiadnu dezinfekciu. V tejto nebezpečnej situácii využil Slovnaft skúsenosti ich odborníkov a začali zo dňa na deň vyrábať z dostupného materiálu účinný dezinfekčný roztok. Dezinfekcia SLOVNAFT HYGI Fluid pomáha v prvej línii.

ZŠ Biskupická 21 na základe zverejnenej výzvy požiadala skupinu Slovnaft o bezplatný dezinfekčný roztok na ruky a povrchy, ktorý znižuje riziko šírenia koronavírusu.

Skupina Slovnaft začala v dcérskej spoločnosti Vúrup s výrobou vlastnej dezinfekcie Slovnaft HYGI Fluid. Súčasné výrobné kapacity spoločnosti umožňujú darovať každý deň 1000 litrov tohto prípravku proti šíreniu koronoavírusu, tam kde je to najviac potrebné.

O bezplatný dezinfekčný roztok na ruky a povrchy, ktorý znižuje riziko šírenia koronavírusu, môžu požiadať zdravotnícke zariadenia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, samosprávy a organizácie tretieho sektora, kde je hygiena v týchto časoch kritická.

Naša škola prejavila záujem, vyplnila jednoduchý formulár a bola úspešná. V nasledujúcich dňoch nám dezinfekcia Slovnaft HYGI Fluid bola doručená.

Vďaka projektu 1000 LITROV DEZINFEKCIE DENNE PRE SLOVENSKO spoločnosti Slovnaft získala náša základná škola až 60 litrov dezinfekcie.

Dezinfekcia pre našich najmilších je určená pre nielen pre školy, ale aj pre materské školy a domovy dôchodcov a sociálnych služieb. 

Všetkým nám samozrejme záleží aj na zdraví našich detí a preto riešime pravidelnú povrchovú dezinfekciu povrchov.

Prípravky vedia zlikvidovať všetky pachy, vírusy, baktérie, plesne a choroboplodné zárodky, ktoré sa vyskytujú na všetkých možných predmetoch, s ktorými prichádzajú deti do kontaktu.

Ďakujeme spoločnosti SLOVNAFT.