“Zápisník na každý deň” k dispozícii je nový pracovný zošit pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s pedagógmi z praxe vypracoval pracovný zošit pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít. Pracovný zošit má charakter Zápisníka na každý deň a má pomôcť žiakom a žiačkam v precvičovaní a upevňovaní učiva počas prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID 19.

Nachádzajú sa v ňom zaujímavé texty a úlohy, ktoré motivujú žiaka k samostatnému učeniu sa a tvorivosti. Zošit tiež pomáha žiakom a žiačkam spoznávať rastliny a živočíchy, vyjadrovať sa prostredníctvom písomného a výtvarného prejavu. Autori pracovného zošita využili medzipredmetovosť témy z literatúry naprieč etickou výchovou, dejepisom, biológiou, geografiou, matematikou a výtvarnou výchovou.

Pracovný zošit je určený na 10 pracovných dní, pričom  voľne nadväzuje na témy jednotlivých častí televíznej relácie RTVS Tumenca khere – S vami doma. Deti tak môžu počas televízneho vysielania sledovať, počúvať, čítať a následne vypracovať jednotlivé úlohy v pracovnom zošite. Prostredníctvom sledovania relácie a vypracovávania úloh v pracovnom zošite rozvíjajú aj počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie, logické myslenie – analyzovanie informácií a správne využitie informácií, tvorivé a kritické myslenie.