27. marca 2017

Educate Slovakia

V našej škole sme sa počas celého týždňa od 13. do 17. februára 2017 vzdelávali v anglickom jazyku. Je to vďaka projektu s názvom EDUCATE SLOVAKIA, ktorého hlavným zámerom je budovať medzinárodné povedomie medzi žiakmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. 

Projekt pozostával z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta (Thajsko, Ukrajina, Brazília, Indonézia a Čína) viesť prednášky, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti.

Prostredníctvom projektu mali žiaci možnosť aktívne používať anglický jazyk priamo v praxi. Na druhej strane vysokoškolákom zo zahraničia umožňuje nahliadnuť do nášho školského systému, trošku si vyskúšať profesiu učiteľa a možno aj nadviazať nové kontakty. Lektori predviedli zaujímavé prezentácie o svojich krajinách, porozprávali aj o svojich tradíciách, zvykoch, ale aj jedlách, ktoré obľubujú. Rozhovory v anglickom jazyku pokračovali aj cez prestávky.

Bolo to prvýkrát, čo sme sa projektu zúčastnili a pre žiakov to bola určite dobrá skúsenosť. Ďakujeme!