Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (v pondelok) o 8:00 hod. . V deň nástupu do školy poprosíme, aby rodič za svoje dieťa zaslal “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” prostredníctvom Edupage alebo vytlačené a vyplnené tlačivo priniesol žiak svojmu triednemu učiteľovi. Činnosť ŠKD v tento deň nie je.V školskej jedálni Prečítať viac o Začiatok školského roka 2022/2023[…]

13. august – Medzinárodný deň ľavákov

Medzinárodný deň ľavákov, ktorý vyhlásila organizácia Lefthanders International (LI) sa pripomína dňom 13. august a to od roku 1976. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách ľavákov. Títo sú vo svete pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad nemotorné a ťažkopádne. Sú to napríklad sporáky, počítačové myši, klávesnice, Prečítať viac o 13. august – Medzinárodný deň ľavákov[…]

Letná škola 2022

Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách.  Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny. Prečítať viac o Letná škola 2022[…]

Učenie cez prázdniny alebo prázdniny bez učenia?

Vášho malého prváčika čakajú prvé letné prázdniny a vy sa už určite tešíte, že čítanku a zošity najbližšie 2 mesiace neuvidíte. Ale niekde v kútiku duše vás prepadne zlý pocit a pýtate sa, či by nebolo úplne od veci trošku si spolu s dieťaťom nadobudnuté vedomosti utvrdiť a z času na čas si prebraté učivo Prečítať viac o Učenie cez prázdniny alebo prázdniny bez učenia?[…]

Online potvrdenia prostredníctvom EduPage

Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí študenti, na Edupage stránke školy sme sprístupnili možnosť vygenerovať a vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní bez nutnosti osobnej návštevy sekretariátu školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň Prečítať viac o Online potvrdenia prostredníctvom EduPage[…]

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

30. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. Aj naši žiaci si prevzali vysvedčenia a vykročili v ústrety letným prázdninám. Samozrejme boli tu aj takí, ktorí sa do školských lávic našej školy už nevrátia – naši deviataci. Ich rozlúčka bola presne taká, ako sa patrí. My im nemôžeme zapriať iné, len aby s láskou spomínali Prečítať viac o KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022[…]

Deň otcov

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku oslavuje tretiu nedeľu v mesiaci jún. Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Prečítať viac o Deň otcov[…]

Biskupický deň detí 2022

Blíži sa nám deň detí a preto práve  pre nich sa pripravilo podujatie Biskupický deň detí dňa 28.5.2022. Podujatie sa od 09.00 h bude konať na Trojičnom námestí, detičky sa môžu povoziť na koči s poníkmi a zabaví ich Šašo – Slížo.  Ďalšia časť podujatia sa bude konať na voľnom priestranstve ´ sídlisku Medzijarkami (pri UFO) a to od 13.00 h kde ich čakajú rôzne Prečítať viac o Biskupický deň detí 2022[…]

DEŇ MATIEK 2022

Už túto májovú nedeľu si pripomenieme Deň matiek.  Tento sviatok je oslavovaný v rôzne dni na rôznych miestach po celom svete. Podobné sviatky, kedy sa vzdávala úcta matkám, sa slávili už v dávnej minulosti. V starovekom Grécku sa oslavoval sviatok plodnosti a matiek, spojený s uctievaním pohanskej bohyne Rhey, matky bohov. V Anglicku sa v 16. storočí slávil sviatok Nedeľa matiek. V tento deň Prečítať viac o DEŇ MATIEK 2022[…]

Biskupický Veľkonočný dvor

Vážení žiaci, rodičia a priatelia školy, dovoľte nám v mene pána starostu Mgr. Zoltána Péka a celého úradu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice vás pozvať na “Biskupický Veľkonočný dvor”, ktorý bude otvorený už od 1. apríla až do 17. apríla 2022 na dvore miestneho úradu na Trojičnom námestí počas týždňa, počas úradných hodín a cez Prečítať viac o Biskupický Veľkonočný dvor[…]

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno z organizačných Prečítať viac o Oznam o udelení riaditeľského voľna[…]

Zápis do prvých ročníkov základných škôl

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční: 8. apríla (piatok) 2022 od 14.00 do 18.00 h 9. apríla (sobota) 2022 od 8.00 h do 12.00 h Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši Prečítať viac o Zápis do prvých ročníkov základných škôl[…]

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ sa dotklo aj škôl

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou ohľadom pandémie COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky schválil postupné uvoľňovanie opatrení a tak sa upravuje novela vyhlášky ÚVZ SR o domácej izolácii a karanténe ako aj novela o nosení rúšok na školách. Nové novely vyhlášok reflektujú na prijaté uznesenie vlády SR a na požiadavky ministerstva školstva. Prečítať viac o UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ sa dotklo aj škôl[…]