DEŇ MATIEK 2022

Už túto májovú nedeľu si pripomenieme Deň matiek.  Tento sviatok je oslavovaný v rôzne dni na rôznych miestach po celom svete. Podobné sviatky, kedy sa vzdávala úcta matkám, sa slávili už v dávnej minulosti. V starovekom Grécku sa oslavoval sviatok plodnosti a matiek, spojený s uctievaním pohanskej bohyne Rhey, matky bohov. V Anglicku sa v 16. storočí slávil sviatok Nedeľa matiek. V tento deň Prečítať viac o DEŇ MATIEK 2022[…]

Biskupický Veľkonočný dvor

Vážení žiaci, rodičia a priatelia školy, dovoľte nám v mene pána starostu Mgr. Zoltána Péka a celého úradu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice vás pozvať na “Biskupický Veľkonočný dvor”, ktorý bude otvorený už od 1. apríla až do 17. apríla 2022 na dvore miestneho úradu na Trojičnom námestí počas týždňa, počas úradných hodín a cez Prečítať viac o Biskupický Veľkonočný dvor[…]

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno z organizačných Prečítať viac o Oznam o udelení riaditeľského voľna[…]

Zápis do prvých ročníkov základných škôl

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční: 8. apríla (piatok) 2022 od 14.00 do 18.00 h 9. apríla (sobota) 2022 od 8.00 h do 12.00 h Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši Prečítať viac o Zápis do prvých ročníkov základných škôl[…]

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ sa dotklo aj škôl

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou ohľadom pandémie COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky schválil postupné uvoľňovanie opatrení a tak sa upravuje novela vyhlášky ÚVZ SR o domácej izolácii a karanténe ako aj novela o nosení rúšok na školách. Nové novely vyhlášok reflektujú na prijaté uznesenie vlády SR a na požiadavky ministerstva školstva. Prečítať viac o UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ sa dotklo aj škôl[…]

Domáci AG samotest – oznámenie o použití teraz aj cez Edupage

Vážení rodičia, na základe platného Školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič škole povinnosť potvrdzovať použitie domácich AG samotestov. Po prihlásení sa do EduPage, v module Žiadosti / Vyhlásenia (dostupné po prihlásení kontom rodiča) nájdete vyhlásenie “Domáci AG samotest – výsledok”, cez ktoré nám jednoducho oznámite výsledok testu. Pri pozitívnom výsledku testu si Prečítať viac o Domáci AG samotest – oznámenie o použití teraz aj cez Edupage[…]

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL

Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022. Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej Prečítať viac o ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL[…]

ODPORÚČANIA PRE RODIČOV PRED NÁVRATOM DO ŠKOLY

Milí rodičia, nech nie sú najbližšie týždne ani pre vás, ani pre deti obdobím stresu a potreby opravovania toho, čo sa nepodarilo počas tohto polroka. Známky nevypovedajú o tom, aké skvelé vaše dieťa je. S vašou podporou zvládnu deti nástup do školy po prázdninách v pohode a s úsmevom.   Zdroj: FB MŠVVaŠ SR

ODPORÚČANIA PRE ŽIAKOV PRED NÁVRATOM DO ŠKOLY PO PREDĹŽENÝCH PRÁZDNINÁCH

Naši milí žiaci a žiačky, prázdniny sa končia a vy sa vraciate do škôl. V pondelok sa stretnete so svojimi kamarátmi, kamarátkami, spolužiakmi a spolužiačkami. Tu je pre vás pár bodov, ako v pohode zvládnuť obdobie pred polročným vysvedčením. Ak môžete, vzájomne si pomôžte, povzbuďte sa. Buďte kamarátom, kamarátkou. Spoločne to zvládneme.   Zdroj: FB Prečítať viac o ODPORÚČANIA PRE ŽIAKOV PRED NÁVRATOM DO ŠKOLY PO PREDĹŽENÝCH PRÁZDNINÁCH[…]