Oznam pre rodičov a žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne

Žiaci II. stupňa prechádzajú od 6.12.2021 do 17.12.2021 na DIŠTANČNÚ (ONLINE) FORMU VZDELÁVANIA, ktorá je pre každého žiaka povinná. Ak nariadením regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dôjde k zákazu vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou v triede alebo celej škole, prechádzajú žiaci na dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa platného rozvrhu, ktorý Prečítať viac o Oznam pre rodičov a žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne[…]

Škola, rodič a pozitívny výsledok Ag samotestovania

Vážený rodič/zákonný zástupca, vzhľadom na to, že sa nám v poslednom období zvýšil počet žiakov, ktorí mali pozitívny výsledok Ag samotestu, Vás chceme informovať ako v uvedenom prípade postupuje škola a rodič. V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM  na školský rok 2021/2022 vydanom MŠVVaŠ SR (aktualizácia 15.10.2021) v  prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania zostáva žiak doma a rodič kontaktuje detského Prečítať viac o Škola, rodič a pozitívny výsledok Ag samotestovania[…]

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny začínajú 28. októbra 2021 (štvrtok).  Do školských lavíc opäť zasadneme 2. novembra 2021 (utorok).  *** Tento čas spájame so spomienkou na našich blízkych a známych, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých alebo tzv. Dušičky patria medzi málo dní v našom živote, ktoré sú prakticky celé venované spomienkam. V krajinách s kresťanskou tradíciou je zvykom počas tohto dňa či Prečítať viac o Jesenné prázdniny[…]

Oznam – rúška na školách

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a Školského semaforu od pondelka 4. októbra rúška nie sú povinné pre žiakov základných škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V  prípade účasti žiakov na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok povinné.

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

  Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať: bolo upravené tlačivo Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu k žiadosti a ktorý slúži aj na oznamovanie zmien, Prečítať viac o Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022[…]

Ulička chutí 2021 | Podunajské Biskupice

Epidemická situácia dovolila usporiadať 21. ročník Súťaže vo varení guláša, ktorý sa niesol v znamení osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Kostole sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach. Potvrdilo sa, že toto podujatie si zachovalo svoj jedinečný kolorit a spája rodiny, priateľov, susedov a známych. Bolo všetkým nielen súťažiacim potešením stretnúť sa a zdieľať po Prečítať viac o Ulička chutí 2021 | Podunajské Biskupice[…]

Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program „Tréneri v škole“ , ktorý je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k Prečítať viac o Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“[…]

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 1. 9. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje s účinnosťou od 1. septembra 2021 takto: Školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl sa uskutočňuje v škole (prezenčne) podľa Prečítať viac o Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 1. 9. 2021[…]

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre Prečítať viac o ŠKOLSKÝ SEMAFOR[…]

Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno Prečítať viac o Oznam o udelení riaditeľského voľna[…]