Deň matiek (9. máj)

História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno.Za predchodcu Dňa matiek Prečítať viac o Deň matiek (9. máj)[…]

EDU TV

Učte sa s nami!Ministerstvo školstva spolu s ŠPÚ postupne vytvára veľkú databázu online hodín, ktorá môže slúžiť ako pomôcka počas dištančného vzdelávania, či napríklad vtedy, keď niekto vymešká vyučovanie.  Ak si chcete pozrieť všetky videá hneď teraz  >>TU<< Čo je EDU TV?Na webovom portáli ŠPÚ Učíme na diaľku nájdete okrem množstva skvelých vecí aj časť Prečítať viac o EDU TV[…]

Mapa – COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT – bola aktualizovaná

Od 26. apríla sa zapína REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT. Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované. Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania Prečítať viac o Mapa – COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT – bola aktualizovaná[…]

Svetový deň Zeme

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliuz za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na Prečítať viac o Svetový deň Zeme[…]

Obnovená prezenčná výučba od 7. 4. 2021

Vážený rodič / zákonný zástupca, na základe aktuálnych informácii Vám oznamujeme, že od 7. apríla sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa ZŠ za prísnych hygienických opatrení (meranie teploty, dezinfekcia, rúška).  Dištančné (on-line) vyučovanie nebude prebiehať vôbec! Je potrebné však splniť určité podmienky, aby sa žiak mohol vrátiť na prezenčné vzdelávanie do školy, ktoré Prečítať viac o Obnovená prezenčná výučba od 7. 4. 2021[…]

Zápis do 0. a 1. ročníka

Zápis do 0. a 1. ročníka sa uskutoční 9. a 10. apríla 2021   Elektronickú prihlášku nájdete na https://b21.edupage.org/register/, ktorá bude spustená od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, môžu prísť osobne do školy: 9. apríla 2021 od 14,00 hod. do 18,00 hod. 10. apríla 2021 od 8,00 Prečítať viac o Zápis do 0. a 1. ročníka[…]

Projekt “Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021” na Slovensku

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z Prečítať viac o Projekt “Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021” na Slovensku[…]

Usmernenie vo veci prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom ochorenia Covid-19 u žiaka našej školy budú od zajtra 12. marca 2021 priestory školy uzavreté a to až do odvolania. Zákonní zástupcovia žiakov a zamestnanci školy sú povinní sledovať svoj zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup Prečítať viac o Usmernenie vo veci prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu[…]

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

Ako je to s pandemickým ošetrovným od 8. februára 2021? Od 8. februára 2021 sa otvoria niektoré materské školy a prvý stupeň niektorých základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné (ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom). Nie každá škola Prečítať viac o Ústredie Sociálnej poisťovne informuje[…]