ZLATÝ AMOS 2018

Dňa 13. 5. 2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo ankety Zlatý Amos 2018 v DK Zrkadlový háj v Petržalke. Medzi nominovanými bola aj naša pani riaditeľka Mgr. Ivetka Horváthová, ktorá získala ocenenie “Učiteľ bez predsudkov”.

Tajný život mesta 2

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Tajný život mesta 2. Úlohou nášho školského tímu bolo vytvoriť hľadačku „quest“, ktorá nás privedie na zaujímavé miesto.

Hviezdoslavov Kubín 2018

V tomto roku sa do literárnej súťaže zapojilo mnoho žiakov z prvého aj druhého stupňa. Každý jeden žiak vynikol so zaujímavým a hlavne náročným prejavom, čo svedčí o narastajúcej kvalite súťaže a už dnes môžeme konštatovať, že sa nám formuje nová generácia talentovaných žiakov s vyhliadkami na postup do okresného kola.

Vianočné dielničky

Blíži sa čas Vianoc a naši žiaci si prišli užiť túto čarovnú atmosféru na vianočné dielne. Celú akciu pre našich žiakov prichystali pani učiteľky. Žiaci si vyrobili krásne darčeky, zhotovili vianočné pohľadnice a vyzdobili chutné perníčky.

B21 – Šport nás baví

Naša Základná škola Biskupická 21 s podporou dotácie z Bratislavského samostatného kraja zorganizovala Dňa 25. októbra 2017 športový deň, na ktorý boli pozvaní žiaci našej školy a ich rodičia prostredníctvom sociálnych sietí, webovej stránky, plagátov a nakoniec aj letákov, ktoré boli distribuované do každej rodiny.