Ako mať láskyplný vzťah so svojimi deťmi?

V tomto neľahkom období prechádzajú veľkou skúškou aj naše vzájomné vzťahy. Sprísnenie lockdownu, ktoré nás opäť čaká, ich môže upevniť, alebo aj naopak naštrbiť.  Čím všetkým si teraz prechádzajú vzťahy medzi rodičmi a deťmi? Ako si vybudovať pekný a kvalitný vzťah s dieťaťom?  

Jarné prázdniny

Tento každoročný týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska. V Bratislavskom kraji sú naplánované jarné prázdniny od 1. do 5. marca 2021 a vyučovaniu sa žiaci opäť vrátia v pondelok 8. marca.    Epidemiologická situácia sa neustále mení a vyhodnocuje a preto ďalšie informácie ohľadom organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole od 8. Prečítať viac o Jarné prázdniny[…]

Celoslovenská virtuálna prehliadka stredných škôl

Vážení rodičia, milí žiaci, 22.2. – 26.2. je pripravovaná celoslovenská virtuálna prehliadka stredných škôl pod názvom Kam na strednú – Virtuálny deň otvorených dverí, ktoré bude prebiehať na stránkach www.kamnastrednu.sk . Stredné školy si k tomuto termínu pripravujú video prezentácie, aby sa mohli predstaviť žiakom základných škôl a ich rodičom. Aj po ukončení podujatia budú mať žiaci možnosť oboznámiť sa s videoprezentáciami stredných škôl na Prečítať viac o Celoslovenská virtuálna prehliadka stredných škôl[…]

Školy zostanú zatvorené

Vážený rodič, zákonný zástupca, zlá epidemiologická situácia nedovoľuje žiakom vrátiť sa do základných škôl. Pôvodne sa mali vrátiť deti na 1. stupni v pondelok 8. februára 2021. Veľmi chceme, aby sa všetky deti čo najskôr vrátili do normálneho vzdelávacieho režimu, no nie za cenu ohrozeného zdravia. Ochrana zdravia našich žiakov je pre nás absolútna priorita, Prečítať viac o Školy zostanú zatvorené[…]

Znovuotvorenie škôl a škôlok slovami starostu

Znovuotvorenie škôl a škôlok Vážení rodičia, po mnohých diskusiách so všetkými zúčastnenými stranami, som sa rozhodol vyjsť v ústrety všetkým rodičom a deťom, ktorých potrebám plne rozumiem a od 8.2. preto otvárame MŠ a prvý stupeň ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na druhej strane však chápem aj obavám našich pedagógov, ktorí budú bez zaočkovania vystavení Prečítať viac o Znovuotvorenie škôl a škôlok slovami starostu[…]

ŠINTER liga sa mení na ŠINTER e-ligu a začína už 1.2.

Milé žiačky, milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy, v tomto školskom roku mali deti zo ŠINTER tímu Biskupická PANTHERS reprezentovať ZŠ Biskupická v ŠINTER lige. Bohužiaľ, zo známych dôvodov bola súťaž ako aj všetky krúžky s ňou spojené od októbra dlhodobo prerušené. V spolupráci s organizátormi projektu a ostatnými partnerskými školami sme ale pripravili Prečítať viac o ŠINTER liga sa mení na ŠINTER e-ligu a začína už 1.2.[…]

Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok

Elektronický výpis známok resp. slovného hodnotenia svojho dieťaťa za I. polrok dostal 29. januára 2021 každý rodič, ktorý má vytvorené rodičovské konto na EduPage, do svojej EduPage schránky.  Prosíme rodičov, aby prijatie výpisu vo svojom konte potvrdili stlačením tlačidla PODPÍSAŤ. Žiak výpis vidí aj vo svojom žiackom konte, tu však nemá tlačidlo PODPÍSAŤ. Toto tlačidlo sa Prečítať viac o Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok[…]