#ruskoniejehanba

Ministerstvo školstva, zriadovateľ škôl pre MČ Podunajské Biskupice a riaditeľka školy ZŠ Biskupická 21 v Bratislave – ich usmernenia, nariadenia, oznamy a odporúčania k obmedzeniu šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Vážení rodičia, zverejňujeme obsah usmernenia, ktoré bolo doručené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením vírusu, ktorý spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu: “V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školy boli a vrátili sa v najbližšom období z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u týchto osôb prejavia symptómy (zvýšená teplota Prečítať viac o Ministerstvo školstva, zriadovateľ škôl pre MČ Podunajské Biskupice a riaditeľka školy ZŠ Biskupická 21 v Bratislave – ich usmernenia, nariadenia, oznamy a odporúčania k obmedzeniu šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.[…]