Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program „Tréneri v škole“ , ktorý je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k Prečítať viac o Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“[…]

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 1. 9. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje s účinnosťou od 1. septembra 2021 takto: Školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl sa uskutočňuje v škole (prezenčne) podľa Prečítať viac o Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 1. 9. 2021[…]

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre Prečítať viac o ŠKOLSKÝ SEMAFOR[…]

Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno Prečítať viac o Oznam o udelení riaditeľského voľna[…]

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo školy ZŠ Biskupická 21 v Bratislave oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa  6. septembra 2021 (pondelok) o 8:00 hod. na školskom dvore. Chceli by sme požiadať rodičov žiakov 0. – 9. ročníka, aby z dôvodu hygienických opatrení nevstupovali do budovy školy.  Zároveň žiadame rodičov/zákonných zástupcov, aby v tento deň mal každý Prečítať viac o Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022[…]

POZOR STRAVNÍCI! Informácia o zmene pre poskytovanie dotácie v školskom roku 2021/2022

  Od nového školského roku 2021/2022 novela zákona prináša nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Pre viac info čítaj   >>TU<<

Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR

Deň 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie Deklarácie o Zvrchovanosti SR, ako významný krok k naplneniu sebaurčenia slovenského národa, si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá Vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov, a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický Prečítať viac o Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR[…]

Otvorenie Biskupického leta

Milí rodičia a priatelia školy, milí Biskupičania, leto nám jednoznačne už zaklopalo na dvere! Deťom sa začali letné prázdniny a poniektorým dospelým čas oddychu v podobe letných dovoleniek… Čo mu tak spoločne otvoriť a privítať ho na akcii „Otvorenie Biskupického leta“, ktorú pre vás pripravila Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice už túto sobotu 10. júla od 10:00 hod. Prečítať viac o Otvorenie Biskupického leta[…]

Memorandum národa slovenského 1861 – 2021

Pripomíname si 160. výročie významnej udalosti v historických dejinách. V dňoch 6. – 7. júna 1861 sa v rámci národného zhromaždenia zišla vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine politická reprezentácia a zástupcovia slovenského národa. Delegáti  – okolo 6 tisíc účastníkov – dostali mandát vo forme splnomocnení od regiónov, mestečiek a obcí na Slovensku. Výsledkom zhromaždenia bolo prijatie Memoranda národa slovenského, Prečítať viac o Memorandum národa slovenského 1861 – 2021[…]

Medzinárodný Deň Detí

Medzinárodný deň detí (skratka MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference Prečítať viac o Medzinárodný Deň Detí[…]

Testovanie 9

Vážení rodičia, 9. júna 2021 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov T-9 2021. Toto testovanie je povinné. V prípade neúčasti na T9 budú žiaci prihlásení na náhradný termín. V deň testovania budú žiaci rozdelení do dvoch skupín. Testovať sa budú z predmetov matematika a slovenský jazyk. Pomôcky – pero, ktoré píše namodro (nesmie to byť atramentové pero, Tornádo, Pilot), kalkulačka Prečítať viac o Testovanie 9[…]

Medzinárodný deň nezvestných detí (25. máj)

Medzinárodný deň nezvestných detí vyhlásil v roku 1983 vtedajší prezident USA Ronald Reagan. V roku 1986 sa k pamätnému dňu pripojila Kanada, ktorú nasledovali ďalšie krajiny. Medzinárodný deň nezvestných detí je dňom, kedy celý svet vyjadruje solidaritu s rodičmi, ktorých deti sa nevrátili domov, ale nikdy sa na ne nezabudne. Za nezvestné polícia na Slovensku Prečítať viac o Medzinárodný deň nezvestných detí (25. máj)[…]

Európsky týždeň mládeže 2021

Čo je Európsky týždeň mládeže? Európske týždne mládeže umožňujú diskutovať o témach, ktoré sú pre mladých ľudí relevantné, prezentovať príležitosti, ktoré EÚ pripravuje pre mladých, a propagovať úspešné projekty. Je to vyvrcholenie európskych stretnutí mladých ľudí a sektoru, ktorý sa sa v EÚ venuje mládeži. Kto organizuje Európsky týždeň mládeže? Hlavnými organizátormi Európskeho týždňa mládeže Prečítať viac o Európsky týždeň mládeže 2021[…]