Usmernenie vo veci prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom ochorenia Covid-19 u žiaka našej školy budú od zajtra 12. marca 2021 priestory školy uzavreté a to až do odvolania. Zákonní zástupcovia žiakov a zamestnanci školy sú povinní sledovať svoj zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup Prečítať viac o Usmernenie vo veci prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu[…]

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

Ako je to s pandemickým ošetrovným od 8. februára 2021? Od 8. februára 2021 sa otvoria niektoré materské školy a prvý stupeň niektorých základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné (ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom). Nie každá škola Prečítať viac o Ústredie Sociálnej poisťovne informuje[…]

2 %

Vážení rodičia a priatelia školy,  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!  

Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa od 8. marca 2021

Vážený rodič/zákonný zástupca, v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva č. 2021/10079:1-A1810 s podmienkami uznesenia vlády SR č. 122 a 123 s účinnosťou od 8. marca do 21. marca 2021 sa umožňuje znovu obnoviť prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa. Do školy môže nastúpiť žiak, ktorého zákonný zástupca žijúci s ním v spoločnej domácnosti má negatívny test Prečítať viac o Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa od 8. marca 2021[…]

Rozhodnutie zriaďovateľa: Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021

Starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice,  Mgr. Zoltán Pék v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí ministra školstva rozhodol takto:  “S účinnosťou od 8. marca 2021 sa obnovuje prezenčné školské vyučovanie na prvom stupni v základných školách a obnovuje sa prevádzka školských klubov detí v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.” Chceli by sme poprosiť rodičov, aby s vážnosťou a Prečítať viac o Rozhodnutie zriaďovateľa: Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021[…]

Ako mať láskyplný vzťah so svojimi deťmi?

V tomto neľahkom období prechádzajú veľkou skúškou aj naše vzájomné vzťahy. Sprísnenie lockdownu, ktoré nás opäť čaká, ich môže upevniť, alebo aj naopak naštrbiť.  Čím všetkým si teraz prechádzajú vzťahy medzi rodičmi a deťmi? Ako si vybudovať pekný a kvalitný vzťah s dieťaťom?  

Jarné prázdniny

Tento každoročný týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska. V Bratislavskom kraji sú naplánované jarné prázdniny od 1. do 5. marca 2021 a vyučovaniu sa žiaci opäť vrátia v pondelok 8. marca.    Epidemiologická situácia sa neustále mení a vyhodnocuje a preto ďalšie informácie ohľadom organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole od 8. Prečítať viac o Jarné prázdniny[…]