Deň učiteľov

Svetový deň učiteľov (angl. World Teachers’ Day) je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete  5. októbra. Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966.

Na Slovensku sa sviatkom učiteľov stal deň narodenia českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského so slovenskými koreňmi (28.3.1592-15.11.1670), ktorý pripadá na 28. marec. J. A. Komenský sa svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. V mnohom predstihol svoju dobu – presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu  na jeho intelekt alebo sociálne pomery, vypracoval systém pedagogiky ako vedy a mnohé jeho vyjadrenia, ako „opakovanie je matkou múdrosti“ či „škola hrou“, zľudoveli.

Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila pri príležitosti Dňa učiteľov vďaku pedagógom za to, čo pre výučbu detí a mládeže na Slovensku robia. Zároveň im zaželala otvorenosť, odvahu i vnútornú slobodu. Vyzdvihla i to, že pre aktuálnu pandémiu koronavírusu učitelia svoju profesiu neopustili a hľadajú inovatívne spôsoby ako deti vyučovať aj na diaľku.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling rovnako ďakuje všetkým pedagógom, ktorí odvádzajú prácu v aktuálnej náročnej situácii v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.