Znovuotvorenie škôl a škôlok slovami starostu

Znovuotvorenie škôl a škôlok

Vážení rodičia, po mnohých diskusiách so všetkými zúčastnenými stranami, som sa rozhodol vyjsť v ústrety všetkým rodičom a deťom, ktorých potrebám plne rozumiem a od 8.2. preto otvárame MŠ a prvý stupeň ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na druhej strane však chápem aj obavám našich pedagógov, ktorí budú bez zaočkovania vystavení veľkému riziku. Na stretnutí starostov som ako jediný s otváraním nesúhlasil, no už dnes možno badať podobné reakcie aj zo strany vládnych predstaviteľov. Svoj názor som nezmenil a aj naďalej považujem tento krok za veľmi rizikový. Najmä v situácii, keď máme v BA vysoké percento zákernej mutácie a z nášho mobilného odberného miesta mám na dennej báze aktuálne informácie o denne pribúdajúcom počte občanov s pozitívnym výsledkom testu.

Preto chcem apelovať na vás rodičov, aby ste striktne dodržiavali a rešpektovali všetky opatrenia stanovené školou a pri najmenšom podozrení výskytu choroby u dieťaťa či v rodine nechali dieťa doma a urobili patričné kroky. Treba si uvedomiť, že ak ochorie zamestnanec alebo dieťa na COVID-19 zatvorí sa celé pracovisko.

Ak máte možnosť nechať si dieťa doma, zvážte vzhľadom na závažnú epidemiologickú situáciu jeho umiestnenie v MŠ a ZŠ. Žiaľ, v momentálnej situácii neplatí, že škola má byť bezpečným priestorom pre vaše deti a musíte počítať aj s rizikom nákazy. Urobíme všetko preto, aby k tomu nedošlo a ja verím, že sa moje obavy nenaplnia a spoločným úsilím dospejeme k tomu, že sa ani jedno pracovisko v našej mestskej časti nezatvorí.

Záverom vám všetkým ďakujem za pochopenie a trpezlivosť.

Mgr. Zoltán PÉK
Starosta mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice