Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok

Elektronický výpis známok resp. slovného hodnotenia svojho dieťaťa za I. polrok dostal 29. januára 2021 každý rodič, ktorý má vytvorené rodičovské konto na EduPage, do svojej EduPage schránky. 

Prosíme rodičov, aby prijatie výpisu vo svojom konte potvrdili stlačením tlačidla PODPÍSAŤ.

Žiak výpis vidí aj vo svojom žiackom konte, tu však nemá tlačidlo PODPÍSAŤ. Toto tlačidlo sa nachádza len v rodičovskom konte.