Dištančné vzdelávanie 1. 2. – 5. 2. 2021

Vážení rodičia,

od 1.2.2021 do 5.2.2021 ​​​​​​ pokračujú všetci žiaci školy v dištančnom vzdelávaní. Vyučovanie bude prebiehať podľa pokynov triedneho učiteľa a vyučujúcich.