Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

Vážení rodičia,

situácia ohľadom šírenia Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna a napriek snahe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné.

Naďalej teda platí rozhodnutie ministra školstva z 8. januára 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku  školských zariadení.

OD 18. 1. 2021 ZOSTÁVA ZŠ BISKUPICKÁ 21  ZATVORENÁ, pokračuje vzdelávanie dištančnou formou pre všetkých žiakov na 1. aj na 2. stupni ZŠ.

Účasť žiakov na online hodinách (pokrývajú hlavné vzdelávacie oblasti) a odovzdanie vypracovaných úloh podľa pokynov vyučujúcich je povinné. Svoju neprítomnosť na online vyučovacích hodinách je žiak alebo zákonný zástupca povinný ospravedlniť triednemu učiteľovi. Žiaci si pravidelne sledujú oznamy a pokyny od triedneho učiteľa alebo vyučujúcich v aplikácii Edupage.

Školský klub detí a školská jedáleň ostávajú zatvorené.

Návrat do škôl sa bude opätovne prehodnocovať, v týždni od 18. 1. 2021 nás bude ministerstvo školstva informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka 25. januára 2021. O ďalších rozhodnutiach a nariadeniach Vás budeme informovať.

Prosíme Vás, rodičov, o spoluprácu pri tejto netradičnej forme vyučovania Vašich detí. Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať.

Ďakujeme za spoluprácu. Spolu to zvládneme!

Mgr. Iveta Horváthová, riaditeľka školy