Vianočná schránka plná želaní

Milí rodičia,
mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, v zastúpení starostom Mgr. Zoltánom Pékom, pripravila pre deti milé prekvapenie. V priestoroch MiU pred podateľňou na Trojičnom námestí je umiestnená vianočná schránka. Mnohé detičky ešte stále majú úprimnú radosť z vianočných darčekov, radi o nich snívajú, píšu listy Ježiškovi. Zámerom a želaním je, aby deti napísali do listu o svojich snoch a želaniach . List potom prinesú a vložia do vianočnej schránky počas pracovných dní od pondelka do piatku. Aby Ježiško vedel, komu prianie patrí, detičky nech nezabudnú uviesť svoje meno a adresu bydliska na svoj list.

Vianočné priania môžete prísť vhodiť do vianočnej schránky do 15.12.2020 .