Keď vianočné prekvapenie je priam riaditeľské!

Milí žiaci, vážení rodičia, drahé kolegyne a kolegovia,

už sú takmer tu! Vianoce. Máme ich radi. Každý na to má trocha iný dôvod: niekto kvôli blikajúcim svetielkam na stromčeku, iný kvôli nádherným koledám, ďalší zasa pre kapustnicu a iné štedrovečerné dobroty. Máme radi návštevy známych, dobré programy v telke a zo všetkého najviac snáď darčeky…

No a ako každý rok v tento čas vianočný, i tento rok nebol výnimkou a naša milá pani riaditeľka školy opäť pripravila niečo výnimočné, špeciálne, niečo, čím chcela obdarovať a potešiť tak každú bytosť našej školy.

Či sa jej to podarilo? Pokračujte v čítaní a zhodnoťte sami!


Pani riaditeľke veľmi pekne ďakujeme a v mene všetkých jej želáme požehnané vianočné sviatky plné pokoja a lásky v kruhu najbližších.