Mikulášku, dobrý strýčku

Aj na našu školu zavítal Mikuláš 

… a nebol sám. Mal pomocníka priamo z neba – bol to anjelik. No nechýbal pri ňom ani čert. Všetci traja vstupovali do tried postupne. S veľkým buchotom a blekotom vchádzal ako prvý čert. Keďže tu nenašiel zlé deti, zablekotal a nahnevane odišiel. Potom prichádzal Mikuláš a anjel s dobrotami. Deti im pekne zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku.

Veríme, že sa im u nás páčilo a o rok prídu zas. Už teraz sa na nich tešíme.