Četuj s nami

Vážení rodičia, milí žiaci, ak by ste v tejto náročnej dobe potrebovali radu od psychológov, tak okrem našej skúsenej školskej psychologičky sú nápomocní aj odborníci z CPPPaP BA II.
Poradňa sa presťahovala z Drieňovej na Nevädzovú a k dispozícii sú aj online.
 
 
Cítiš sa sám a je Ti niekedy smutno? Potrebuješ sa len porozprávať alebo poradiť? Ťažko sa Ti zvláda súčasná situácia, keď sa nemôžes stretávať s kamarátmi a si stále doma?
Nie si v tom sám, dnešná situácia je ťažká pre nás všetkých. A my sme tu pre Teba! 
Sme tu pre všetkých, ktorí sa chcú a potrebujú porozprávať, ktorí potrebujú vypočuť či pomôcť s nejakým problémom, tak sa nehanbi a četuj s nami!