Tajný život mesta 2

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Tajný život mesta 2. Úlohou nášho školského tímu bolo vytvoriť hľadačku „quest“, ktorá nás privedie na zaujímavé miesto.

V časoch Rímskej ríše malo územie Biskupíc mimoriadny strategický význam, keďže tadiaľto prechádzala hranica ríše: Limes Romanus. Dôkazom toho je míľnik cisára Alexandra Severa Pia z roku 230 n. l. Ukazoval obchodníkom, cestovateľom a jednotkám légie, ktoré strážili hraničné oblasti Rímskej ríše, smer cesty k najdôležitejšiemu centru Pannónie: ku Carnuntu. Originál bol prevezený v roku 1 876 do Ostrihomu. Vernú kópiu vytvoril akademický sochár Andrej Rudavský.

Celou hľadačkou nás bude sprevádzať trpaslík Emil. Emil býva niekde v škole. Rád sa zdržiava v parku pred školou. V kruhu, ktorý vytvárajú brezy, bolo niekedy dávno posvätné miesto trpaslíkov. Emil si tu rád posedí. Na školskom dvore má veľa kamarátov. Vtáčie búdky a kŕmidlá navštevujú sýkorky, vrabce, drozdy, v zime havrany a vrany. Niekedy sedí sova myšiarka s celou svojou rodinou na konári a pozerá do tried, ako sa žiaci učia. Jeho kamaráti sú aj ježkovia, krtkovia, dážďovky. V kúte v hmyzom domčeku bývajú lienky, osy, mravce, vošky… Na školskom dvore sú rôzne druhy stromov, listnaté aj ihličnaté. Niektoré sú staré a bútľavé, v nich sa skryje pred očami zvedavcov. Má rád deti. Ale niekedy je po nich veľký neporiadok. Trpaslík Emil hocikedy  zodvihne papier, plastovú fľašu a hodí ich do kontajnera, tam kam patria. Chlebík alebo zahodené jabĺčko pozbiera na kôpku a pripraví ich pre psíka alebo mačičku, ale čuduje sa, že si niektoré deti nevážia jedlo.

Prosím, nech sa páči, poďte sa pozrieť na miesta, ktoré má trpaslík Emil veľmi rád.

Tajný život mesta 2