Zápis detí do nultého a prvého ročníka pre školský rok 2018/2019

V dňoch 13. 4. a 14. 4. 2018 sa uskutočnil na našej škole zápis detí do nultého a prvého ročníka. Zápis prebiehal v peknej a slávnostnej atmosfére. Toto významné a zodpovedné rozhodnutie sa snažili spríjemniť, budúcim žiakom a rodičom, pani učiteľky a vedenie školy.

V triede, v ktorej prebiehal zápis, vstupovali deti do “podmorského sveta”. Deti obdivovali farebné rybičky a kládli zvedavé otázky. Kým rodičia vypĺňali dôležité formuláre, deťom sa venovali pani učiteľky, ktoré mali pre ne pripravené rôzne úlohy. Na všetkých žiakov čakalo niekoľko zaujímavých prekvapení vo forme darčekových predmetov. 

Riaditeľstvo školy vyjadruje v mene všetkých svojich zamestnancov poďakovanie rodičom za ich prejavenú dôveru. Budeme robiť všetko pre to, aby sa vaše deti u nás cítili dobre a aby si okrem dôležitých vedomostí osvojovali aj morálne hodnoty, ktoré sú pre život rovnako dôležité.