Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017

Hurá! Hurá! Záver školského roka klope na dvere a všetci sa už istotne tešíme na vytúžený oddych a krásne letné prázdniny.

Ukončenie školského roka 2016/2017 sa v Základnej škole Biskupická 21 v Bratislave uskutočnilo dňa 30. júna 2017 o 8,00 hod. Slávnostný prejav riaditeľky školy Mgr. Ivety Horváthovej:

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Dnešným dňom sa končí školský rok 2016/2017. Desať mesiacov ste si plnili i neplnili svoje školské povinnosti a vaša snaha sa odzrkadlila vo výsledkoch na vysvedčení. Teraz sú však pred vami prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka. Dúfam, že v septembri prídete rozumnejší, dospelejší a ohľaduplnejší voči svojim spolužiakom a učiteľom, ktorí vás chcú čo najlepšie pripraviť na život mimo školských lavíc.

Nulťáci a prváci. Váš prvý rok, a hádam aj ten najťažší rok v škole, je už za vami. Naučili ste sa počas tohto obdobia naozaj veľa. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti. No môžem povedať, že ste to za pomoci vašich učiteliek zvládli výborne. Nech sa vaša usilovnosť nestratí a pretrvá aj v ďalších ročníkoch.

Milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo deväťročné základné vzdelávanie. Opúšťate naše biskupické lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium v iných školách či príprava na zamestnanie. Boli ste dobrými deviatakmi s ochotou pomáhať pani učiteľke a išli príkladom mladším žiakom. Lúčime sa teda s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajem veľa šťastia. Dúfam, že na roky strávené v našej škole budete s radosťou a láskou spomínať.

Drahí kolegovia. Tento školský rok sme spravili veľa užitočnej, namáhavej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem Vám všetkým za snahu, trpezlivosť, vytrvalosť a odhodlanosť v neľahkom učiteľskom povolaní. Prajem Vám zaslúžený oddych a verím, že po prázdninách spoločne otvoríme lepší a úspešnejší rok.