Farebný svet/Coloriskeri luma 2017

Dňa 29. júna 2017 sme sa zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma pod záštitou občianskeho združenia Romano Kher – Rómsky dom, ktorá v roku 2017 prebieha už deviatykrát. Súťaž spája rómske deti a deti z väčšinovej spoločnosti a jej cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou spoznávaním a propagovaním rómskej kultúry a rómskej histórie či oboznámením súťažiacich s ľudskými právami a právami národnostných menšín.

Hlavným organizátorom súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma je občianske združenie Romano kher – Rómsky dom, spoluorganizátormi súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národné osvetové centrum. Súťaže sa zúčastňujú žiaci a žiačky základných škôl, základných špeciálnych škôl a základných umeleckých škôl, komunitných centier a centier voľného času z celého Slovenska.

Aj keď je na Slovensku nespočetné množstvo výtvarných súťaží, uvedená súťaž je jediná celoštátna, ktorej cieľom je rozvíjať rómsku kultúru a súčasne pomôcť učiteľom pri šírení informácií o rómskej kultúre a zvýšiť sebavedomie rómskych detí cez spoznávanie rómskych autorov.

Pred samotným vyhodnotením sme počúvali rómsku rozprávku a podľa nej sme potom vymýšľali a stvárnili postavy počutého príbehu. Veríme, že v budúcom školskom roku sa zapojíme aj my – žiaci do tejto krásnej výtvarnej súťaže. Tešíme sa…