Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Dňa 4. septembra 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka. Žiaci sa rozbehli do svojich tried, kde si dôstojne vypočuli hymnu Slovenskej republiky a následne príhovor našej pani riaditeľky Mgr. Ivetky Horváthovej.

Nuž tak, skončil sa čas oddychu a leňošenia. Bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, ruksaky vymeníte, milí žiaci, na dlhých desať mesiacov za knihy, zošity, perá a iné veci potrebné pri vyučovaní. Dnešným dňom sme spoločne urobili bodku za letnými prázdninovými dňami a pripomenuli vám, že čas letí ako splašené kone. Veď len včera ste tu bežali  s vysvedčeniami v rukách v ústrety dobrodružstvám a dňom plným oddychu a dnes sa ten kolotoč začína znova…

Prajeme vám mnoho úspešných dní počas celého školského roka.