XVIII. ročník súťaže vo varení guláša a naša B21

XVIII. ročník súťaže vo varení guláša

Súťaž vo varení guláša o cenu starostky má v mestskej časti už bohatú históriu.

Tohtoročný už 18. ročník sa konal v sobotu 9. septembra pred domom kultúry Vetvár na Biskupickej ulici. Podujatie prilákalo do Podunajských Biskupíc nielen stovky návštevníkov, ale aj nových súťažiach. Každoročne sa prihlási viac ako 20 súťažných tímov. Medzi nich sme tento rok patrili aj my, tím B21. Súťažný tím tvorili zamestnanci ZŠ Biskupická 21, ktorého hlasom a zástupcom pred veľkou porotou bola naša pani riaditeľka školy Mgr. Ivetka Horváthová. Tú po jej boku sprevádzala verná družina spolubojovníkov, ktorými boli Anička, Julka, Marianka, Monika a Erik.

Avšak hlavne ako pedagógovia sme svojou účasťou chceli prejaviť našu podporu a súhlas s nápadom, že výťažok z podujatia poputuje na nákup školských pomôcok pre žiakov 1. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BA – Podunajské Biskupice.

Bola pripravená aj ŠPECIÁLNA CENA, ktorá patrila pre najlepšie oblečené družstvo tohto podujatia. Prečo Vám o tom vôbec píšeme? Pretože práve v  tejto kategórii 1. miesto vyhral tím B21 a tak pre svoju školu a jej žiakov získal nielen medailu, ale opäť potvrdil to, že „deti a my učitelia vieme byť spolu tímovými hráčmi, ktorí vedia zabojovať nielen za seba samotných, ale ZA NÁS VŠETKÝCH, za tím B21!“.

Zdieľame ale taký pohľad na to , že víťazmi boli všetky družstvá, pretože už len svojou účasťou prispeli na dobrú vec.

Súťaž vo varení guláša je zakaždým spojená s viacerými sprievodnými podujatiami. V Dome kultúry Vetvár sa konala výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Pred Domom kultúry Vesna to bola predajná výstava originálnych umelecko-remeselníckych predmetov a výrobkov obyvateľov Podunajských Biskupíc a priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra starostkou PhDr. Alžbetou Ožvaldovou otvorená výstava fotografií z unikátneho archeologického náleziska v Podunajských Biskupiciach.

Popoludní sa ešte v areáli našej školy ZŠ Biskupická 21 konala hasičská súťaž o putovný pohár starostky – Memoriál Jozefa Duranského.

Naše veľké poďakovanie za výbornú organizáciu a náladu počas celého dňa patrí nielen dychovej kapele Fidlikanti, ale aj pani starostke, vedúcej oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beate Biksadskej a ich skvelým pracovným tímom.


XVIII. ročník súťaže vo varení gulášam (videozáznam z podujatia)