Deň učiteľov

Dňa 28. marca pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského, učiteľa národov, všetci slovenskí učitelia ako jeho pokračovatelia oslavujú svoj deň, Deň učiteľov.

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Pretože vzdelanie je najmúdrejšou investíciou a hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, časom, postavením, majetkom ani infláciou. Asi všetci si uvedomujeme, že profesia učiteľa kladie na osobnosť človeka obrovské požiadavky.

Na jednej strane musí byť učiteľ „vedcom“, ktorý má veľa poznať, ovládať, tvoriť. Svojím profesionálnym prístupom a odbornosťou rozvíjať vedomosti a praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich zručnosti. Na druhej strane sa však od učiteľa očakáva, že bude zároveň „umelcom“, aby deti a žiakov „nainfikoval“ láskou k hľadaniu, objavovaniu, k múdrosti a dobru. Neraz sa ocitá v pozícii psychológa či starostlivého rodiča. Často sa v ňom musia skĺbiť hodnoty, ku ktorým bude viesť i svojho žiaka, a to múdrosť, tolerancia, empatia či férovosť. Každý jeden z mojich kolegov je hrdý na svoje poslanie a výsledky svojich žiakov, tolerantný k nedostatkom a slabostiam žiakov, dôsledný v nárokoch nielen na svoje výkony, ale aj výkony zverených žiakov, rešpektujúci  individualitu žiakov i kolegov, tvorivý v hľadaní metód a foriem práce. Hovorí sa, a minulosť to mnohokrát potvrdila, že učiteľ je svedomím národa. Je však nutné doplniť aj to, že aká je rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť.

Z celého srdca prajem všetkým slovenským učiteľom k sviatku  pevné zdravie, správnu motiváciu, ľudskú a kolegiálnu klímu v našich školách. Nech sa nám spoločne podarí naplniť krédo: „Dobrá škola je tá, kde učitelia milujú deti a vážia si ich rodičov a kde žiaci milujú a rešpektujú svojich učiteľov a v neposlednom rade aj rodičia si učiteľov vážia práve preto, čo robia pre ich deti.“

Ocenené pani učiteľky z našej školy u pani starostky: