Hviezdoslavov Kubín 2017

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 15. marca 2017. Zúčastnilo sa jej 10 žiakov v prvej kategórii a 4 žiaci v druhej kategórii.

Sily si zmerali v prednese básnických i prozaických textov. Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla o nasledovných umiestneniach:

I. kategória

Poézia:

  1. miesto – Natália Pastoreková, 4. A
  2. miesto – Katarína Ujváryová, 4. A
  3. miesto – Irena Keszeghová a Marek Ondriškovič, 4. A

Próza:

  1. miesto – Andrea Rozborová, 4. A a Martin Šléz, 3. A

II. kategória

Poézia:

  1. miesto – Kevin Tatrn, 9. A
  2. miesto – Ján Farkaš, 9. A
  3. miesto – Alexander Tóth, 6. A

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.