Chemická show I.

Dá sa zapáliť oheň bez zápalky? Môžu vám horieť ruky a oheň vás nepopáli?

Na tieto otázky odpovedali našim žiakom v utorok 28. marca dvaja chemici z Team Chémia hrou, ktorí predviedli deťom úžasnú chemickú šou plnú ohňa, bublín, dymu a výbuchov. Samozrejme, na funkciu pomocných asistentov sa hlásilo veľa záujemcov, že bol problém si vybrať. Nadšené výkriky a spontánny potlesk boli najlepším indikátorom zaujímavosti a príťažlivosti predstavenia. Deti boli vopred upozornené na to, že takéto pokusy nemôžu robiť bez dozoru učiteľa, ktorý pozná aj riziká takejto „zábavy“.

Žiakom bola prezentovaná chémia hravou a zábavnou formou nakoľko vieme, že to nie je veľmi obľúbený predmet. Počas 60 minútového programu bolo formou pokusov prakticky znázornené učivo od šiesteho po deviaty ročník. Súčasťou programu bola penová a bublinková show, ktorá slúži ako predpríprava na predmet chémia pre žiakov prvého stupňa. Videli sme sloniu pastu, žiaci si mohli vyrobiť sliz a tečúci piesok, pozreli sme si roztok chameleón, ktorý menil farbu či jódové hodiny a mnoho iných pokusov. Veľmi žiakov zaujal vybuchujúci balón. Show ukončil pokus, ktorý pripomína sopku a obrovskú prskavku.

Po pozretí programu žiaci zistili, že chémia nemusí byť len nudná a že je dobré k štúdiu chémie pristupovať zodpovednejšie, nakoľko len po poznaní chemických látok a ich vlastností je možné vyskúšať rôzne experimenty. Všetci odchádzali plní dojmov zo zaujímavej show.