Deň otvorených dverí

Dňa 04.04.2017 sa v našej škole uskutočnil „Deň otvorených dverí“. Zavítala ku nám vzácna návšteva, budúci prváčikovia z Dudvážskej škôlky. S pani učiteľkami sa prišli pozrieť na našich nulťákov a prvákov ako pekne pracujú na vyučovacích hodinách.

Žiaci v 1. B s pani učiteľkou Mgr. Jankou Sloveňákovou ukázali maličkým na úvod hodiny húseničkovú abecedu. Potom prváci pekne prečítali vety z tabule. Zahrali sa didaktickú hru „Stratené slová“ a porozprávali škôlkárom, aké predmety sa prváci učia. Škôlkári sa poobzerali po triede a upútali ich výrobky šikovných prváčikov 1. B triedy. Zaujal ich aj farebný číselný rad. Ukázali malým deťom ako sa rozcvičujú pred písaním a počítaním. Prváci zaspievali a zatancovali na pieseň „Išla sova na tanec“. Aj budúci prváci nám pekne zarecitovali a zaspievali. Za odmenu dostali všetky deti sladkosť.

Do 1. A triedy k pani učiteľke Ing. Márií Kudličkovej vstúpili malí škôlkári, aby si pozreli ako pracujú prváci aj v tejto triede. Privítali sme ich pesničkou ABECEDA, kde v tančeku prváci telom stvárňovali písmenká A, I, O, U, Y, T. Škôlkári sa usadili do lavíc a pozorovali, ako prváci čítajú pri tabuli písmená, slabiky a slová. Veľmi sa im páčila výzdoba triedy, obrázky s písmenkami, detské práce – motýle, zdobené vajcia a snežienky. Z triedy odchádzali s úsmevom na tvári a cukríkom v dlani do nultého ročníka k pani učiteľke Mgr. Danke Kališovej.

Nakoniec sme sa pekne so škôlkármi rozlúčili a zaželali sme si veľa úspechov. Budeme radi, keď sa spoločne zvítame v budúcom školskom roku. Dovidenia…