Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc

V rámci 16. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa dnes vyše sto školských knižníc zo základných škôl 1. stupňa zapojí do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc na tohoročnú tému „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.

Počas vyučovacích hodín budú učitelia a školskí knihovníci realizovať rôzne originálne, vtipné a kreatívne aktivity, ktorých cieľom bude zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako sa budú usilovať, aby každý žiak mohol prispieť svojou inšpiráciou k slávnostnému priebehu osláv a zároveň v ňom mohol prejaviť aj svoj osobný talent.

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila uvedený celoslovenský projekt pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa každoročne slávi štvrtý októbrový pondelok. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.