Halloweenske tekvice 2020

Tvorbe tekvicových dekorácií sa s nadšením venujú aj v družinách základných škôl a práve túto aktivitu podporilo aj vedenie Podunajských Biskupíc súťažou o najkreatívnejšie tekvice zhotovené v tunajších materských a základných školách.

Všetky krásne výtvory boli pre verejnosť vystavené v Dažďovej záhrade miestneho úradu na Trojičnom námestí, kde vytvorili neopakovateľnú atmosféru.

Veľká vďaka za ňu patrí deťom a pedagógom materských škôl Podzáhradná, Estónska 3, Estónska 7, Linzbothova, Latorická, Dudvážska, Komárovská, Staromlynská a taktiež zo základných škôl Biskupická, Podzáhradná a Bieloruská.

Netradičná výstava bola dôkazom, že škôlky a školy v našej mestskej časti navštevujú naozaj veľmi kreatívne a šikovné deti a preto mal pán starosta Mgr. Zoltán Pék neľahkú úlohu vybrať tie najnápaditejšie tekvice, ktoré za svoju originalitu získali cenu.

Tú získali deti z MŠ Estónska 3 za tekvicu Alicu, deti zo ZŠ Biskupická za Oko, deti z MŠ Estónska 7 za Mačku, deti z MŠ Dudvážska za Sovu a opäť deti zo ZŠ Biskupická za tekvicu Minnie Mouse.