Jednorázová finančná pomoc žiakom distančného vzdelávania

Vážení rodičia žiakov základných škôl,
prijmite, prosím, túto pomocnú ruku. Predpokladáme, že aj u nás, v Biskupiciach, žijú rodiny, ktoré majú v období dištančného vyučovania nečakané a neplánované výdavky so zabezpečením elektronickej komunikácie svojich detí so školami. Záleží nám na tom, aby vzdelanie bolo aj naďalej dostupné pre všetky deti, bez ohľadu na sociálnu situáciu, v ktorej sa ich rodiny nachádzajú.
Miestny úrad v Podunajských Biskupiciach Vám ponúka poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci v náhlej núdzi až do výšky 150 eur. Peniaze je možné využiť na napr. na nákup počítača, notebooku, klávesnice, web kamery, mikrofónu, reproduktoru k PC, úhradu internetového pripojenia.
Žiadosť o príspevok si uplatníte podaním žiadosti o peňažnú a vecnú pomoc v čase náhlej núdze, ktorá je k dispozícii na web stránke mestskej časti alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí https://www.biskupice.sk/…/oddelenie-socialnych-veci…/ .
K žiadosti je potrebné priložiť napr. pokladničný doklad o zakúpení vyššie uvedených zariadení.
Bližšie informácie Vám poskytnú z oddelenia sociálnych vecí na tel. č. 02/40207217, 40207222.

Odpovede na najčastejšie otázky:

▪️Príspevok je vyplácaný na základe VZN č. 9/2019 – žiadateľom môže byť osoba, ktorá má trvalý pobyt v našej mestskej časti minimálne 3 roky pred podaním žiadosti,
▪️akceptujú sa kópie faktúr, resp. blokov z elektronickej pokladnice s dátumom nákupu najskôr 12.10.2020,
▪️žiadosti o príspevok v čase náhlej núdze sa prijímajú najneskôr v piatok, 4.12.2020,
▪️po posúdení žiadosti budú príspevky, maximálne do sumy 150 eur, vyplatené najneskôr do 31.12.2020,
▪️do žiadosti je potrebné uviesť číslo účtu, IBAN, na ktorý má byť príspevok vyplatený,
▪️príspevok v čase náhlej núdze sa poskytuje s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov schválených miestnym zastupiteľstvom,
▪️na príspevok nie je právny nárok, je dobrovoľnou aktivitou mestskej časti.