Aktuálne zmeny a opatrenia pre školy na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu a na základe podmienok a možností zriaďovateľa a školy si Vás dovoľujeme informovať o zmenách v organizácii školského vyučovania.


Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov, žiakov aj učiteľov.

S účinnosťou od 24. októbra 2020 platí, že žiaci II. stupňa prechádzajú na dištančné (online) vzdelávanie.

Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, aplikácie ZOOM a pracovnými listami alebo zadaniami v aplikácii EDUPAGE a to podľa upraveného rozvrhu, ktorý je publikovaný pre žiakov i rodičov po prihlásení sa v školskom systéme Edupage (https://b21.edupage.org).

Prosíme žiakov a ich rodičov, aby v prípade technických problémov (nedostatočné vybavenie, resp. nedostatočné dátové pripojenie) informovali svojich triednych učiteľov a rovnako tak postupovali aj pri hlásení zmeny zdravotného stavu žiaka.


Žiaci I. stupňa plnia povinnú školskú dochádzku prezenčne – to znamená  v škole, čiže prvý stupeň sa vzdeláva vo svojich triedach podľa tiež upraveného rozvrhu.

Žiaci prichádzajú do školy v čase 7:30-7:50 hod. a končia každý deň štvrtou vyučovacou hodinou, t.j. o 11:45 hod. !

V nezmenenej prevádzke bude ranné aj poobedné ŠKD a zabezpečené obedy v školskej jedálni.

Naďalej Vás prosíme o dodržiavanie doteraz vydaných pokynov riaditeľkou školy!

Všetci žiaci sú povinní nosiť rúško aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach. Nezabúdať na 2 čisté rúška pre svoje dieťa. Počas tejto mimoriadnej situácie prosíme rodičov, ktorí majú svoje deti umiestnené v ŠKD, aby zvážili túto nutnosť.

Veríme, že všetkým nám záleží na tom, aby naša škola ostala aj naďalej v zelenej fáze a preto Vám prajeme milí rodičia pevné zdravie a veľa síl do ďalších dní.


Termíny jesenných prázdnin sa posúvajú na dni 30.10. 2020 (piatok) a 2.11. 2020 (pondelok).

Nástup do školy pre 1. stupeň je dňa 3.11.2020 (utorok).

Školské prázdniny budú aj v dňoch 6.11.2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok).

Nástup do školy pre 1. stupeň je dňa 10.11.2020 (utorok).

Termíny prázdnin sa upravili z dôvodu celoplošného testovania na COVID-19 pod záštitou MO SR.

Zároveň sa rušia všetky mimoškolské aktivity, výlety, kurzy, športové súťaže, saunovanie a iné.